Education

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้น เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ ภูเก็ต

De155ef1466928a7cc901bd324ab467909b661b4
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้น เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ ภูเก็ต
TH-ARBOR.COM ร่วมกับ ชมรม PKRU รุกขกร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้น 1 วัน เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ หัวข้อ  Work safely at heights, Perform ground based rigging, Use advanced climbing techniques, Install cable and bracing, Perform aerial rigging  คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

​เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ที่ต้องการ
 • เพิ่มความรู้สามารถด้านรุกขกรรม ปรึกษาทางเทคนิค การดำเนินงาน จัดการรายได้-ต้นทุน
 • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
 • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
 • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
 • โอกาสในการร่วมงานหรือฝึกงานกับธุรกิจด้านรุกขกรรม 
 • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิกหัวข้อการฝึกปฏิบัติ (มีใบรับรองการอบรม)

 • Work safely at heights
 • Perform ground based rigging 
 • Use advanced climbing techniques
 • Install cable and bracing
 • Perform aerial rigging

คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

หมายเหตุ

 • หัวข้อการฝึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการทำงานที่สูงของสมาคม Rope Access Thai สามารถนำไปสอบวัดระดับได้
 • ร่วมฝึกทบทวนหัวข้อเดิมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Tickets

No Tickets Available

02d99257d0f18f693dfa5a07c6816a47f3b96fc7
Organized by
http://www.th-arbor.com/workshop.html