Education

HABITS Of Success : อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

8ee78b1212378412aa9fdcf102cbb45cc60b2d20
HABITS Of Success : อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

หลักสูตร “HABITs Of Success -อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ”


ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญในหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบัน คือ ปัญหาบุคคลากรที่ต่างวัย เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ตามด้วยการมีอัตราการเปลี่ยนงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และการเติบโตขององค์กร 

เราพบว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้มิอาจแก้ไขเพียงแค่ระดับบริหารเท่านั้น เพราะแท้จริงมันเป็นปัญหาจากทุกระดับในองค์กร โดยหลักจิตวิทยา คนที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักตัวเอง เขาก็จะไม่เข้าใจผู้อื่น ส่วนพนักงานที่ไม่มีเป้าหมายชีวิต ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน ก็จะไม่สนใจหรือรับรู้ เป้าหมายขององค์กร และนี่เป็นปัญหาทรัพยากรบุคคลในทุกที่ทำงาน 

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ฐานรากให้องค์กร ด้วยการปรับความคิดความเชื่อ ให้ได้รู้จักตน เข้าใจผู้อื่น ค้นหาเป้าหมายส่วนตน นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นกรอบความคิดใหม่ในระดับบุคคล เพื่อเขาจะได้พัฒนาตัวเอง ตามด้วยการพัฒนาผลงานของตน และส่งต่อประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่อไป

บุคลากรที่มีประสิทธิผลสูงเท่านั้น จึงจะสร้างผลงาน ที่มีประสิทธิผลให้แก่องค์กรได้  หลักสูตร 2 วันนี้ ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการพูดคุย เสนอและแสดงความเห็น ปฏิบัติการ ค้นหาสะท้อนตัวตน เจาะหาแรงบันดาลใจภายในตน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พบเป้าหมายการทำงาน ภาพชีวิตที่ต้องการ เพื่อการเติบโตในหน่วยงานและ ความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1.ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคน นำไปสู่ความสำเร็จ
3.คนที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพ ค้นพบตัวเอง และก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

“HABITs Of Success อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ”
จัดวันที่ 10-11 พ.ค.61 เวลา 09.30 -17.00

ราคาคอร์ส 4,500 บาท รับจำกัด 15 ท่านเท่านั้น เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด

สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ (มีที่จอดรถฟรี )

ราคาพิเศษ เมื่อสมัครภายใน 3 พ.ค.นี้ ลดเหลือ 3,000 บาทเท่านั้น
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือ Deep Listening เพื่อมอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศล)

แนะนำวิทยากรในหลักสูตร 

คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์

ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต
อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี กรุ๊ป
อดีตรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี.
วิทยากรหลักสูตร 7 Habits ในกลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. กรุ๊ป 
วิทยากรหลักสูตร Mind Mapping ให้แก่สถาบัน CONC. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาการอบรม 2 วัน  ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.00 น.

Day 1

1. ชีวิตมีคุณค่า เราคือผู้กำหนดชะตาตัวเอง
2. ค้นพบตัวเอง รู้ว่าเราคือใคร
3. กฎแห่งแรงดึงดูด สร้างปาฎิหาริย์ให้ตัวเอง
4. เห็นเป้าหมายชัดเจน อุปสรรคจึงเป็นเพียงบันได
5. วางแผนให้เป็น ลงมือเดินสู่ความสำเร็จ

Day 2
1. เห็นถูก คิดถูก พูดถูก ทำถูก ได้ใจเพื่อน
2. เราเข้าใจเขา และให้เขาเข้าใจเรา ร่วมงานสนุก
3. การสื่อสารที่สร้างสรรค์ เจรจาเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า
4. ชีวิตเป็นสุขสมบูรณ์ในทุกมิติ

Tickets

No Tickets Available

6357bc39f9d453d8c751ff45538bdb4a1fec1fff
Organized by
Learning Hub Thailand