HABITS Of Success : อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

Event pop habitsofsuccess2

หลักสูตร “HABITs Of Success -อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ”


ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญในหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบัน คือ ปัญหาบุคคลากรที่ต่างวัย เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ตามด้วยการมีอัตราการเปลี่ยนงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และการเติบโตขององค์กร 

เราพบว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้มิอาจแก้ไขเพียงแค่ระดับบริหารเท่านั้น เพราะแท้จริงมันเป็นปัญหาจากทุกระดับในองค์กร โดยหลักจิตวิทยา คนที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักตัวเอง เขาก็จะไม่เข้าใจผู้อื่น ส่วนพนักงานที่ไม่มีเป้าหมายชีวิต ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน ก็จะไม่สนใจหรือรับรู้ เป้าหมายขององค์กร และนี่เป็นปัญหาทรัพยากรบุคคลในทุกที่ทำงาน 

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ฐานรากให้องค์กร ด้วยการปรับความคิดความเชื่อ ให้ได้รู้จักตน เข้าใจผู้อื่น ค้นหาเป้าหมายส่วนตน นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นกรอบความคิดใหม่ในระดับบุคคล เพื่อเขาจะได้พัฒนาตัวเอง ตามด้วยการพัฒนาผลงานของตน และส่งต่อประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่อไป

บุคลากรที่มีประสิทธิผลสูงเท่านั้น จึงจะสร้างผลงาน ที่มีประสิทธิผลให้แก่องค์กรได้  หลักสูตร 2 วันนี้ ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการพูดคุย เสนอและแสดงความเห็น ปฏิบัติการ ค้นหาสะท้อนตัวตน เจาะหาแรงบันดาลใจภายในตน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พบเป้าหมายการทำงาน ภาพชีวิตที่ต้องการ เพื่อการเติบโตในหน่วยงานและ ความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1.ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคน นำไปสู่ความสำเร็จ
3.คนที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพ ค้นพบตัวเอง และก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

“HABITs Of Success อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ”
จัดวันที่ 10-11 พ.ค.61 เวลา 09.30 -17.00

ราคาคอร์ส 4,500 บาท รับจำกัด 15 ท่านเท่านั้น เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด

สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ (มีที่จอดรถฟรี )

ราคาพิเศษ เมื่อสมัครภายใน 3 พ.ค.นี้ ลดเหลือ 3,000 บาทเท่านั้น
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือ Deep Listening เพื่อมอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศล)

แนะนำวิทยากรในหลักสูตร 

คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์

ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต
อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี กรุ๊ป
อดีตรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี.
วิทยากรหลักสูตร 7 Habits ในกลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. กรุ๊ป 
วิทยากรหลักสูตร Mind Mapping ให้แก่สถาบัน CONC. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาการอบรม 2 วัน  ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.00 น.

Day 1

1. ชีวิตมีคุณค่า เราคือผู้กำหนดชะตาตัวเอง
2. ค้นพบตัวเอง รู้ว่าเราคือใคร
3. กฎแห่งแรงดึงดูด สร้างปาฎิหาริย์ให้ตัวเอง
4. เห็นเป้าหมายชัดเจน อุปสรรคจึงเป็นเพียงบันได
5. วางแผนให้เป็น ลงมือเดินสู่ความสำเร็จ

Day 2
1. เห็นถูก คิดถูก พูดถูก ทำถูก ได้ใจเพื่อน
2. เราเข้าใจเขา และให้เขาเข้าใจเรา ร่วมงานสนุก
3. การสื่อสารที่สร้างสรรค์ เจรจาเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า
4. ชีวิตเป็นสุขสมบูรณ์ในทุกมิติ

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

New aw learinghub logo 01

Learning Hub Thailand

Self Development Commnunity


Need Help?

Visit Help Center