Education

[CEF2018] COSCI EXHIBITION FESTIVAL 2018 - เทศกาลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ 2561

8942a9477bc056a13fd6ccde1c5203e42aad068d
[CEF2018] COSCI EXHIBITION FESTIVAL 2018 - เทศกาลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ 2561


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญร่วมชมผลงานการสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา และทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสืื่อสารสังคม ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อมัลติมีเดีย, แผนการตลาด, สื่อประชาสัมพันธ์, ภาพยนตร์สั้น และอื่นๆ ในงาน

COSCI EXHIBITION FESTIVAL 2018
เทศกาลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ 2561

ในวันที่ 27-29 เมษายน / 8-10 และ 18-20 พฤษภาคมนี้
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ สยามเซ็นเตอร์ และ เซ็นทรัลเวิร์ลมา-หา-ชน

27-29 เมษายน 2561 ณ ชั้น G ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
โดย : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

ภายในงานจะได้พบกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้ง 14 ธุรกิจ ใน 14 ชุมชนทั่วประเทศไทย.. 
ชุมชนที่มีอะไรมากกว่าการเป็นชุมชนธรรมดา 
เป็นขุมทรัพย์อันทรงคุณค่าที่รอการค้นพบ
ให้คุณได้ มาหาชุมชนที่น่าสนใจ 
มาหาความประทับใจ
 มาหาประสบการณ์ใหม่ๆ
 มาหาความรู้ 
มาหาความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
 มาหาอะไรที่คุณไม่เคยได้เจอ

และยังสื่อถึงคำว่า 'มหาชน' ที่มาจาก คำว่า 'จำกัด มหาชน' ในธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้ง คำว่า มหาชน ยังหมายถึง คนหมู่มาก คนส่วนใหญ่ ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

https://www.facebook.com/TourismThesisExhibition/


Keep Rolling.. มาร์คเถอะพี่ ดีกว่านี้ไม่มีแล้ว

28-29 เมษายน 2561 ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คำว่า 'มาร์ค' เป็นคำที่ใช้ในทุกๆ กองถ่าย ใช้เมื่อเราได้ผลงานที่ดีและพอใจมากที่สุด และเป็นคำที่ทุกคนในกองดีใจเมื่อได้ยิน

เช่นเดียวกัน งานนี้จะเป็นงานที่ทุกคนจะได้มีความสุขจากการชมภาพยนตร์สั้นของพวกเรา โดยเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเพราะเรามาร์คด้วยความตั้งใจ กับ 12 ผลงานภาพยนตร์สั้นหลากหลายเรื่องราวที่รอคุณมารับชม

ชมภาพยนตร์ตัวอย่างและรอบการฉายได้ทาง : https://www.facebook.com/KeepRollingThesis


วันสิ้นโรค (APOCALYPSE)

8-9 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 (G23 แกลอรี่) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โดย : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

พฤษภาคมนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม เพราะท่านจะได้พบกับ “วัน สิ้น โรค” นิทรรศการที่จะนำทุกท่านไปพบกับ 14 เรื่องราวสุขภาพ ที่ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสิอ / TVC / Video Content / Short Film และ Motion Graphic

https://www.facebook.com/Jongyuudee.ThesisExhibition


INNOVENTURE 4.0 เปิดกระดานดิจิทัลค้นหานวัตกรรม

8-10 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น G ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
โดย : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

นิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ในรูปแบบเกมกระดานผจญภัยในโลกดิจิทัล ให้ผู้ร่วมงานได้ค้นหานวัตกรรมจากทั้ง 10 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 เกาะให้ได้ร่วมผจญภัยไปพร้อมกัน

https://www.facebook.com/InnoThesisExhibition/


COMMU SMART CITY

8-9 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 (G23 แกลอรี่) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โดย : วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

การแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ในผลงานต่างๆ ทั้งด้าน Website Application / Mobile Application / Game / AR และอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็น Smart City ในอนาคต

https://www.facebook.com/Commuthesis/


LAUNCH 

8-9 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โดย : วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

นิทรรศการแสดงนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ภายใต้คอนเซ็ปท์ 'Launch' หมายถึงการเริ่มต้นในภาษาของ Startup .. ภายในงานพบกับการเริ่มต้นของแผนธุรกิจและสตาร์ทอัปโปรเจ็คจากหลากหลายธุรกิจ ทั้ง E-Marketplace / Service / E-Commerce / Social Commerce และ Online Media อื่นๆ

https://www.facebook.com/LaunchThesis


SHOWPOW (โชว์พาว)

18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 3 โซนอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล
โดย : วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

Showpow หรือ 'โชว์พาว' เป็นการแสดงพลังอันน่าภูมิใจผ่านผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย เปิดพลังและแสดงความสามารถทางด้านความติด (Your Power is Your Idea) รวมทั้งความภาคภูมิใจ (Pround) กับ 52 ผลงานสร้างสรรค์ที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้ ทั้งผลงาน Animation / Motion Graphic / Website / Game / Corpurate Identity และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ

https://www.facebook.com/Showpow.exhibition/


เหลียวหลัง (Baby Thesis Exhibition)

8-9 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 (G23 แกลอรี่) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โดย : วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (ชั้นปีที่ 3)

การ “เหลียวหลัง” กลับมามองอดีตที่ผ่านมา มองปัญหา มองสังคม มองครอบครัว มองเพื่อนร่วมทีม และมองตัวของเราเอง จะช่วยให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมีสติ และไม่ลืมอะไรไว้ข้างหลัง เพราะทุกก้าวนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ติดตามผลงานที่เหลียวหลัง จากนิสิตชั้นปีที่ 3 (Baby Thesis) ทั้งผลงาน Animation / Motion Graphic / Website / Game / Corpurate Identity และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ได้ที่นี่!

https://www.facebook.com/MultiBabyThesisExhibition/

สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความสนใจเข้าชมงานได้ผ่านการกดบัตรด้านล่างนี้! :)


หากท่านเป็นสื่อมวลชนสนใจเข้าชมงาน สามารถติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11251 หรือ prcosciswu@gmail.com

Tickets

INNOVENTURE 4.0 เปิดกระดานดิจิทัลค้นหานวัตกรรม

8-10 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น G ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
โดย : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

Free
SHOWPOW (โชว์พาว)

18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 3 โซนอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล
โดย : วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

Free
1e9b5b1c16c395c709199cbb01d794914e096d02
Organized by
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ