ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้น เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ กาญจนบุรี

Training  %e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4 template 851
TH-ARBOR.COM จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้น 1 วัน เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ หัวข้อ  Work safely at heights, Perform ground based rigging, Use advanced climbing techniques, Install cable, Perform aerial rigging  คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

​เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ที่ต้องการ
 • เพิ่มความรู้สามารถด้านรุกขกรรม ปรึกษาทางเทคนิค การดำเนินงาน จัดการรายได้-ต้นทุน
 • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
 • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
 • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
 • โอกาสในการร่วมงานหรือฝึกงานกับธุรกิจด้านรุกขกรรม 
 • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก


หัวข้อการฝึกอบรม (มีใบรับรองการอบรมเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์)

26 พ.ค. 2561

 • Work safely at heights
 • Perform ground based rigging 
 • Use advanced climbing techniques
 • Perform aerial rigging

27 พ.ค. 2561

 • Install cable and bracing
หมายเหตุ

 • หัวข้อการฝึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการทำงานที่สูงของสมาคม Rope Access Thai สามารถนำไปสอบวัดระดับได้
 • ร่วมฝึกทบทวนหัวข้อเดิมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Tickets

Do you have promotional code?

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Utlc logo 11

http://www.th-arbor.com/workshop.html

Urban Tree Learning Center (UTLC) เผยแพร่ข้อมูลการจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ สามารถจัดการดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสมด้วยศาสตร์ของ รุกขกรรมสมััยใหม่ โดยคาดหวังให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับการประคับประคองให้คงอยู่กับการพัฒนาเมืองต่อไป


Need Help?

Visit Help Center