Education

Code Mania 111: Diversity Makes Us Stronger

292e63141c729ba5220ed300853262c579707bc7
Code Mania 111: Diversity Makes Us Stronger


Code Mania 111

"Diversity Makes Us Stronger"


วันจัดงาน: วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
เวลา: 08:30 - 17:30
สถานที่: อาคาร 12 ชั้น 4 ห้องประชุม ดร.ณรงค์ มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม
    ธีมงานรอบนี้คือ "Diversity Makes Us Stronger" ซึ่งทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง diversity ในวงการ technology จึงอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสิ่งนี้ให้มีมากขึ้นในประเทศไทย

    ทำไมถึงสำคัญ? ต่างคน ต่าง background ต่าง skills ต่างแนวคิด ต่างมุมมอง ถ้าเราได้มาทำงานร่วมกัน แบ่งปันแนวคิดร่วมกัน พวกเราเชื่อว่าวงการเราจะเติบโต และก้าวกระโดดไปได้อีกไกลแน่นอน 

    และอีก 1 ประเด็นที่เราปฏิเสธไม่ได้คือ วงการนี้มีผู้ชายค่อนข้างเยอะ และผู้ชายก็มักจะคิดไปในแนวทางเดียวกัน งานรอบนี้เลยอยากจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นด้วย เราจะได้มีมุมมองต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันมากขึ้น

**ปิดรับสปอนเซอร์นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ตอนนี้กำลังดำเนินการสั่งเสื้อออออออครับผม ♥**ลองดูบรรยากาศในงานครั้งก่อนๆ กันหมายเหตุ ไซต์เสื้อที่ระบุในการลงทะเบียน ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งผลิตเสื้อเท่านั้น ไซต์เสื้อที่ได้รับในวันงานจะเป็นลักษณะ first come first serve  

รายได้จากสปอนเซอร์ และการขายบัตรทุกประเภท หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกนำไปเป็นทุนสนับสนุน สำหรับการจัด event ต่างๆ ของสมาคมและที่สมาคมไปสนับสนุนต่อไป


Website: thaiprogrammer.org
Facebook Event: Codemania 111: Diversity Makes Us Stronger
Facebook Group: fb.com/groups/ThaiPGAssociateSociety
Facebook Fan page: facebook.com/ThaiProgrammerSocietyTickets

No Tickets Available

5ac2d9e3d44ccd6fa2d86a01f810526111e59453
Organized by
Thai Programmer Association