Education

DATA CENTER OF THE FUTURE 2018

888e564fb846c7eaf80e7d58359e35068eef5c62
DATA CENTER OF THE FUTURE 2018
DATA CENTER OF THE FUTURE 

“Benchmarking Datacenter Facilities and Operations”Data Center of the Future: Benchmarking Datacenter Facilities & Operations 


องค์กรของคุณมีมาตรฐานในการออกแบบ Facilities และ Infrastructure รวมไปถึงการบริหารจัดการ Data Center อย่างไร?
มาตรฐานของ Data Center มีมากมายควรอ้างอิงจากมาตรฐานใด?

บริษัท Network Training Center ร่วมกับ EPI บริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Center ชั้นนำของโลกจัดงานสัมมนา Knowledge Sharing & Network Session ในหัวข้อ Data Center of the Future: “Benchmarking Datacenter Facilities and Operations”

ร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมอัพเดทแนวโน้มด้าน Data Center ในอนาคต

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ Data Center” เป็นหัวใจหลักขององค์กร หากเกิดการสูญหายของข้อมูล (Data Loss) หรือ การหยุดทำงาน (Downtime) ขึ้นในระบบอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ เนื่องจาก Data center เป็นศูนย์ในการประมวลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการ หรือการสร้าง Data center ควรเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ โดยการออกแบบ Data Center ควรคำนึงถึง โครงสร้าง (Infrastructure) การใช้พลังงาน (Power) การทำความเย็น (Cooling) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา รวมไปถึงการประเมินถึงความคุ้มค่า และความเหมาะสมของประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร

ในงานท่านจะได้พบกับ Edward van Leent ประธานและ CEO ของ EPI บริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Center ชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Center จากต่างประเทศที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานของ Data Center ทางด้านการออกแบบ Facilities และ Infrastructure และแนวโน้มด้าน Data Center ในอนาคต พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Data Center
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 

 • เพื่ออัปเดตเทรนด์และแนวโน้มทางด้าน Data Center ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • สามารถนำความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการออกแบบ Facilities และ Infrastructure ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับมาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานของ Data Center
 • นำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการศึกษาต่อด้าน Data Center


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


 • ผู้บริหารขององค์กร Data Center Managers, CIOs, CTOs, Senior Executives
 • ผู้จัดการด้านไอที วิศวกรไอที
 • ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการ Data Center
 • ผู้บริหารหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ที่สนใจด้าน Data Center
 • นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


AGENDA   


09:00 - 09:30        ลงทะเบียน

09:30 - 09:45
        กล่าวเปิดงาน

09:45 - 10:45
        “Benchmarking Datacenter Facilities And Operations โดย Edward van Leent

- - -  
Coffee Break  - - -

11:00 - 11:40        “Global Data Center Trends in the Future” โดย Edward van Leent

11:40 - 12:00
        Q & A

12:00 - 12:10
        ประกาศผู้โชคดีได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับ Edward

12:10 - 13:30
        Thai Buffet Lunch

13:30 - 14:30
        Knowledge & Experience Sharing โดย Guest Speakers

 - - -  Coffee Break  - - - 

14:45 - 15:30
    “Advance your Data Center Operation” โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Data Center พร้อมแจกรางวัลและกล่าวปิดงานหลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ


 • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
 • มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรม รวมถึงระบบเครือข่ายขององค์กรเกิดปัญหาได้
 • ทราบถึงคุณสมบัติพื้นฐานของ Software และ Hardware รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
 • ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
 • สามารถแก้ไขและวิเคราะห์สาเหตุ หากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
 • เรียนรู้ภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายขององค์กรรวมถึงแนวทางควบคุม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม


การชำระเงิน


โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

            - ธนาคารกสิกรไทย               บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 001-130904-6 
            - ธนาคารกรุงเทพ               บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 101-337379-8 
            - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      บัญชีออมทรัพย์             เลขที่ 125-976968-6 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995 


ติดต่อสอบถาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 
Email:      support@trainingcenter.co.th  
Line:        @NTC-LINE


 

ABOUT EPI:  EPI is a European-origin, global data centre specialist company with 30 years of experience, operating world-wide in over 60 countries and 130 cities through direct operations and a large partner network.  EPI offers an extensive range of data centre expert services which include accredited data centre and IT training, audit and certification, and the DCOS® - Data Centre Operations Standard.   EPI is the world’s largest provider of accredited data centre training and ANSI/TIA-942 conformity audit and certification services.

 

ABOUT Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)
Tickets

No Tickets Available

Adb6167b27ba0ccdaa527133b29a4bf6bc308e50
Organized by
Network Training Center