Education

Create REST Api using Go

Poster placeholder
Create REST Api using Go
ภาษาที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานบนยุคของ Cloud เราเรียน Basic กันหลายรอบละ รอบนี้เรียนการสร้าง API ด้วย Go กันครับเรียนตั้วแต่พื้นฐานคือการสร้่าง API ด้วย Package พื้นฐานอย่าง net/http ไปจนถึงการใช้ 3rd party lib เพื่อช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น แน่นอนงานนี้พี่ยอดสอน

Tickets

No Tickets Available

58e87b2101790b0a751e3d9bf0ba78e15e4dfbdf
Organized by
Odd-e (Thailand)