Speakpro 05

SpeakPro Sales Skills

การขาย คือ “ศิลปะ” ที่ไม่สามารถทำตามตำราหรือลอกเลียนกันได้ เพราะการขายต้องอาศัยทั้งทักษะและความสามารถในเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อชักจูง โน้มน้าวใจลูกค้าให้รู้สึกคล้อยตาม จนอยากซื้อสินค้าและบริการของเรา แต่การขายที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการขายอย่างเหมาะสม รู้จักสินค้าและบริการของตัวเองเป็นอย่างดี ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่บทสนทนาและการสื่อสารที่ตรงต่อใจของลูกค้าเพื่อปิดให้ได้

นี่จึงเป็นโอกาสดีของของผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะด้าน Sales Skills อย่างมืออาชีพ โดยทาง HUBBA Academy ได้เชิญ “คุณบิลลี่ - พชร  ยงจิระนนท์” วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Sales Skill ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการขาย โค้ชด้านการพูดและการ Presentation ที่ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรขนาดใหญ่ในมืองไทยหลายองค์กร ได้เชิญไปทำการสอนเทคนิคด้าน Sales Skills ที่จะเปิดคอร์สอบรมครั้งนี้ให้กับผู้ที่สนใจในราคาสุดพิเศษ!

วัตถุประสงค์

ในทุกองค์กรและทุกอุตสาหกรรม ต่างก็ต้องพึ่งพารายได้จาก “ยอดขาย” ที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม “พนักงานขาย” ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับกลุ่มลูกค้าเพื่อนำรายได้เข้าสู่องค์กร  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่พนักงานขายทุกคนควรรู้เกี่ยวกับองค์กรของพวกเขาคือ สินค้าขององค์กร ขั้นตอนการขาย และการปิดการขาย

สำหรับหลักสูตร Sales Skills นี้ เป็นการจัดการอบรมที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุม โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การแนะแนวผู้เข้าอบรมก่อนเข้าสู่กระบวนการขาย เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบลูกค้า ขั้นตอนระหว่างการขายรวมไปถึงขั้นตอนหลังการขายด้วย ผู้ที่เป็น Salesman (Sale หรือ AE) จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีคิดที่ถูกต้อง การบริหารจัดการลูกค้า การถามคำถามที่ถูกต้อง การเจรจาต่อรอง รวมไปถึงปิดการขายอย่างถูกวิธี

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

พนักงานบริษัท, ผู้จัดการ, นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะในการพูดในที่สาธารณะ 

เนื้อหา

Step 1:   What is a quality salesperson? 
Step 2:   Know Your Customers 
Step 3:   Effective Telesales
Step 4:   Sales Presentation (Find Your Pitch)

รายละเอียดงาน

วันที่: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
เวลา: 10.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.)
สถานที่: HUBBA-TO (ชั้น 3 Habito Mall อ่อนนุช 1/1)
ราคาบัตร: Early Bird 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท) สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อน 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น! 
จำนวนจำกัด! 

ประวัติผู้สอน

บิลลี่ - พชร ยงจิระนนท์
โค้ชด้านการพูด ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนองาน
รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร  ที่มากด้วยประสบการณ์ ที่ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรระดับประเทศในการเชื้อเชิญไปบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร

“บิลลี่-พชร” มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาทั้งไทยและภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมาจึงมีโอกาสได้ร่วมงานกับทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร การพัฒนาบุคคลกรสายงานด้านการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์  มีประสบการณ์ตรงด้านการขาย และเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีโอกาสไปบรรยายในองค์กรด้านไฟแนนซ์และเทคโนโลยีระดับประเทศมาแล้วหลายแห่ง นอกจากนี้ยังจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัททุกระดับ รวมถึงเป็นโค้ชให้กับผู้นำองค์กรไปจนถึงพนักงานระดับล่างด้วย

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โส่ (ทีมผู้จัดงาน) : 099-939-4164    
  academy@hubbathailand.com
- จูน (ฝ่ายบัญชี) : 
061-410-9669
  accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

HUBBA is the heart of the Thai tech startup community, a hub of like-minded startup founders, geeks, makers and designers, who are passionate about solving impossible challenges, collaborating, experimenting, failing, learning, succeeding and giving back. We exist for the sole PURPOSE of helping these great startup companies accomplish the impossible because we believe that HUBBA is a place for people who will change the world and put Thailand on the global startup map.