Education

SpeakPro Sales Skill

2e6bed5ad3b055185e7d1e9b550dd29896486607
SpeakPro Sales Skill

SpeakPro Sales Skills

การขาย คือ “ศิลปะ” ที่ไม่สามารถทำตามตำราหรือลอกเลียนกันได้ เพราะการขายต้องอาศัยทั้งทักษะและความสามารถในเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อชักจูง โน้มน้าวใจลูกค้าให้รู้สึกคล้อยตาม จนอยากซื้อสินค้าและบริการของเรา แต่การขายที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการขายอย่างเหมาะสม รู้จักสินค้าและบริการของตัวเองเป็นอย่างดี ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่บทสนทนาและการสื่อสารที่ตรงต่อใจของลูกค้าเพื่อปิดให้ได้

นี่จึงเป็นโอกาสดีของของผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะด้าน Sales Skills อย่างมืออาชีพ โดยทาง HUBBA Academy ได้เชิญ “คุณบิลลี่ - พชร  ยงจิระนนท์” วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Sales Skill ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการขาย โค้ชด้านการพูดและการ Presentation ที่ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรขนาดใหญ่ในมืองไทยหลายองค์กร ได้เชิญไปทำการสอนเทคนิคด้าน Sales Skills ที่จะเปิดคอร์สอบรมครั้งนี้ให้กับผู้ที่สนใจในราคาสุดพิเศษ!

วัตถุประสงค์

ในทุกองค์กรและทุกอุตสาหกรรม ต่างก็ต้องพึ่งพารายได้จาก “ยอดขาย” ที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม “พนักงานขาย” ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับกลุ่มลูกค้าเพื่อนำรายได้เข้าสู่องค์กร  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่พนักงานขายทุกคนควรรู้เกี่ยวกับองค์กรของพวกเขาคือ สินค้าขององค์กร ขั้นตอนการขาย และการปิดการขาย

สำหรับหลักสูตร Sales Skills นี้ เป็นการจัดการอบรมที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุม โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การแนะแนวผู้เข้าอบรมก่อนเข้าสู่กระบวนการขาย เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบลูกค้า ขั้นตอนระหว่างการขายรวมไปถึงขั้นตอนหลังการขายด้วย ผู้ที่เป็น Salesman (Sale หรือ AE) จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีคิดที่ถูกต้อง การบริหารจัดการลูกค้า การถามคำถามที่ถูกต้อง การเจรจาต่อรอง รวมไปถึงปิดการขายอย่างถูกวิธี

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

พนักงานบริษัท, ผู้จัดการ, นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะในการพูดในที่สาธารณะ 

เนื้อหา

Step 1:   What is a quality salesperson? 
Step 2:   Know Your Customers 
Step 3:   Effective Telesales
Step 4:   Sales Presentation (Find Your Pitch)

รายละเอียดงาน

วันที่: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
เวลา: 10.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.)
สถานที่: HUBBA-TO (ชั้น 3 Habito Mall อ่อนนุช 1/1)
ราคาบัตร: Early Bird 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท) สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อน 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น! 
จำนวนจำกัด! 

ประวัติผู้สอน

บิลลี่ - พชร ยงจิระนนท์
โค้ชด้านการพูด ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนองาน
รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร  ที่มากด้วยประสบการณ์ ที่ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรระดับประเทศในการเชื้อเชิญไปบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร

“บิลลี่-พชร” มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาทั้งไทยและภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมาจึงมีโอกาสได้ร่วมงานกับทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร การพัฒนาบุคคลกรสายงานด้านการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์  มีประสบการณ์ตรงด้านการขาย และเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีโอกาสไปบรรยายในองค์กรด้านไฟแนนซ์และเทคโนโลยีระดับประเทศมาแล้วหลายแห่ง นอกจากนี้ยังจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัททุกระดับ รวมถึงเป็นโค้ชให้กับผู้นำองค์กรไปจนถึงพนักงานระดับล่างด้วย

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โส่ (ทีมผู้จัดงาน) : 099-939-4164    
  academy@hubbathailand.com
- จูน (ฝ่ายบัญชี) : 
061-410-9669
  accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

Daec5974cd2ed5865da03594435f5911ed091c66
Organized by
HUBBA Coworking Space