Jpg20190703 26261 8u4h7n
Education

WORKSHOP ครั้งที่ 4

18 May 2018 08:30 - 21 May 2018 11:30
BIG Co-working Space, พระราม 9 Huai Khwang, Bangkok, Thailand

Workshop ครั้งที่ 4
ดูสด!! เรียนสด!!
พร้อมกันกับ พอแล้วดี The Creator รุ่น 3
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 big co working space พระราม 9
ร่วม Workshop ประการณ์จริง

20 ที่นั่ง/วัน เท่านั้น!!
(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์ ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator


Tickets

No Tickets Available

Logo y
Organize by
พอแล้วดี The Creator