Education

WORKSHOP ครั้งที่ 4

387e681d569bcfc341a81474a4b610af18bb4303
WORKSHOP ครั้งที่ 4

Workshop ครั้งที่ 4
ดูสด!! เรียนสด!!
พร้อมกันกับ พอแล้วดี The Creator รุ่น 3
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 big co working space พระราม 9
ร่วม Workshop ประการณ์จริง

20 ที่นั่ง/วัน เท่านั้น!!
(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์ ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator


Tickets

No Tickets Available

A6bd6eb383029151ced9b23ba2e7d8b927bd0bce
Organized by
พอแล้วดี The Creator