Education

Basic Scan N Cut

Ef806b0eb6f1d529bb8b65f7f3a1f3842a50bac3
Basic Scan N Cut

Basic Scan N Cut

เรียนรู้การใช้งานเครื่อง Scan n cut พื้นฐาน


ช่วงที่ 1 (ภาคทฤษฎี) 
13.00 - 15.00 น. อธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง
 1. Scan n cut คืออะไร
 2. ใช้ทำงานประเภทไหนได้บ้าง สามารถตัดวัสดุอะไรได้บ้าง
 3. ภาพตัวอย่างชิ้นงาน
 4. แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ จากเครื่อง Scan n cut
ช่วงที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) 
15.00 - 17.00 น. เรียนการใช้งานเครื่องและแบบฝึกหัด
 1. การใช้งานเครื่องเบื้องต้น
 2. สอนการทำชิ้นงานจากเครื่อง Scan n cut
 3. แนะนำการดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ
หมายเหตุ : 
 1. ไม่จำเป็นต้องมีเครื่อง ก็สามารถเรียนได้
 2. ทางทีมงานเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด 
 3. สำหรับผู้ที่มีเครื่องอยู่แล้ว สามารถนำเครื่องมาเรียนได้
 4. สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยแจ้งล่วงหน้าได้ที่ 021681160 หรือ inbox
  ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน (ราคารวมค่าวัสดุ อุปกรณ์)

  เวลา 13.00 - 16.00 น. (3 ชม.)

  สถานที่เรียน :  PINN Creative Space  สาขา The Shoppes Grand พระราม 9 ชั้น 2

Tickets

No Tickets Available

0d589f80dc3b8f83551b0288d0014f6757de3604
Organized by
PINN Creative Space