Education

Basic 3D Printing เรียนรู้เทคโนโลยี 3 มิติพื้นฐาน

74ec4010c21b99abbc7d8b812aa71e04401a33b5
Basic 3D Printing เรียนรู้เทคโนโลยี 3 มิติพื้นฐาน

Basic 101 3D Printing :
Autodesk Fusion 360

เรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ พื้นฐาน
ช่วงที่ 1

 1. บรรยายเกี่ยวกับ 3D Printing คืออะไร
 2. เรียนการใช้งาน Program Autodesk Fushion 360 พื้นฐาน

ช่วงที่ 2

 1. เรียนรู้การโหลดและเตรียมไฟล์ สั่งปริ้นโมเดล โดยเครื่อง XYZ Printing
 2. สรุปการอบรมและแนะนำการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
หมายเหตุ : 
 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 2. ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค พร้อมลงโปรแกรมมาด้วย
 3. สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยแจ้งล่วงหน้าได้ที่ 021681160 หรือ inbox

ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน (ราคารวมค่าวัสดุ อุปกรณ์)

เวลา 11.00 - 14.00 น. (3 ชม.)

สถานที่เรียน :  PINN Creative Space  สาขา The Shoppes Grand พระราม 9 ชั้น 2

________________________________________

Basic 102 3D Printing :

Autodesk Fusion 360

เรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ พื้นฐาน (ต่อเนื่อง)

ช่วงที่ 1

 1. ทบทวนคำสั่งควบคุมต่างๆ ในโปรแกรม
 2. เรียนการเลือกใช้เครื่องมือในการขึ้นโมเดลอย่างเหมาะสม
 3. วิเคราะห์โครงสร้างจากต้นแบบจริง โดยอ้างอิงคำสั่งจากโปรแกรม

ช่วงที่ 2

 1. ทำแบบฝึกหัดขึ้นโมเดลจากสิ่งของรอบตัว
 2. สอน Export ไฟล์ เพื่อนำไปปริ้นออกมาเป็นชิ้นงาน 3 มิติ
หมายเหตุ : 

 1. ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานหรือผ่าน Basic 101 3D Printing มาก่อน 
 2. ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค พร้อมลงโปรแกรมมาด้วย
 3. สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยแจ้งล่วงหน้าได้ที่ 021681160 หรือ inbox

ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน (ราคารวมค่าวัสดุ อุปกรณ์)

เวลา 15.00 - 19.00 น. (4 ชม.)

สถานที่เรียน :  PINN Creative Space  สาขา The Shoppes Grand พระราม 9 ชั้น 2


Tickets

No Tickets Available

095d4393a6b311bfac1f520b1e71e92ffd77e0d8
Organized by
PINN Creative Space