%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87

ทริป ‘พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง’

ทริป “พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง”

ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 

วัตถุประสงค์ 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน เป็นสถานที่รับเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งในสถานีเพาะเลี้ยงแห่งนี้ เป็นสัตว์ป่าของกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้ครอบครอง ถึงแม้ว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลง แต่สัตว์ป่าเหล่านี้จะไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ป่าได้อีกแล้ว นั้นหมายความว่าจะต้องอยู่ในกรงไปตลอดชีวิตเพราะไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในป่าได้อีก
.
อาสามาด้วยกันได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถานี ทำให้ทราบว่าทางสถานีมีโครงการที่จะพัฒนาสถานีแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และผู้สนใจเขามาเยี่ยมชม โดยในเฟสแรกนั้น เราจะร่วมกันสร้างทางเดินหินคลุก สำหรับเป็นทางเดินเยี่ยมชมกรงสัตว์ต่างๆ เพื่อนองรับบริการผู้เยี่ยมชมในอนาคต ดังนั้นอาสามาด้วยกันจึงอยากชวนเพื่อนอาสาทุกคนไปช่วยกันพัฒนาสถานี และเยี่ยมชมสัตว์ป่าของกลาง ภายในสถานีแห่งนี้กับ กิจกรรม “พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง”

กิจกรรม
1.ทำทางเดิน ชมกรงสัตว์ (ขนหินกรวดไปโรยเป็นทางเดิน)
2.ให้อาหารสัตว์ป่า
3.เดินชมสัตว์ป่าภายในสถานี

ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปพร้อมกับเรา คนละ 650 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง คนละ 500 บาท 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ราชบุรี (เฉพาะอาสาที่ไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะอาสาที่ไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ / ของว่าง 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน เผื่อเลอะดิน :)
2. ยารักษาโรคประจำตัว

นัดหมาย
เดินทางไปพร้อมกับเรา : ลงทะเบียน ณ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า เวลา 06.30 -07.00
เดินทางไปเอง : ลงทะเบียน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี เวลา 10.00 น.

กำหนดการทริป 
06.30 - 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 - 10.00 เดินทางสู่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี
10.00 - 10.30 เดินทางถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน พร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ 
10.30 - 11.00 รับฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานีฯ จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่
11.00 - 12.00 กิจกรรม “ ให้อาหารสัตว์ตามกรงต่างๆ ” 
12.00 - 12.50 รับประทานอาหารเที่ยง
12.50 - 16.00 กิจกรรม “ทำทางเดิน ชมกรงสัตว์” เพื่อให้สะดวกกับการเข้าไปเยี่ยมชม
16.00 – 16.30 พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในสถานี / เยี่ยมชมสัตวป่าของกลาง
16.00 - 18.30 เดินทางไปตลาดนัดโต้รุ่งราชบุรี เพื่อรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30 - 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 
กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วน
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
m.me/asa.kreate หรือ
Line@ : @asa.kreate (มี @ด้วยนะ)

View Tickets
Date
07 July 2018 at 06:30 - 20:00
Add to Calendar
Location
สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาสน จ. ราชบุรี

Organized by

Logo asa transparent
อาสามาด้วยกัน

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo asa transparent

อาสามาด้วยกัน

Call

+66863979882

Facebook

facebook.com/asa.kreate/

Line

@asa.kreate

E-mail

jitjareon.a@gmail.com

Instagram

@@asa.kreate.official

Having trouble purchasing ticket? View Help Center