%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87

ทริป ‘พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง’

07 July 2018 at 06:30 - 20:00
สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาสน จ. ราชบุรี

ทริป “พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง”

ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 

วัตถุประสงค์ 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน เป็นสถานที่รับเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งในสถานีเพาะเลี้ยงแห่งนี้ เป็นสัตว์ป่าของกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้ครอบครอง ถึงแม้ว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลง แต่สัตว์ป่าเหล่านี้จะไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ป่าได้อีกแล้ว นั้นหมายความว่าจะต้องอยู่ในกรงไปตลอดชีวิตเพราะไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในป่าได้อีก
.
อาสามาด้วยกันได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถานี ทำให้ทราบว่าทางสถานีมีโครงการที่จะพัฒนาสถานีแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และผู้สนใจเขามาเยี่ยมชม โดยในเฟสแรกนั้น เราจะร่วมกันสร้างทางเดินหินคลุก สำหรับเป็นทางเดินเยี่ยมชมกรงสัตว์ต่างๆ เพื่อนองรับบริการผู้เยี่ยมชมในอนาคต ดังนั้นอาสามาด้วยกันจึงอยากชวนเพื่อนอาสาทุกคนไปช่วยกันพัฒนาสถานี และเยี่ยมชมสัตว์ป่าของกลาง ภายในสถานีแห่งนี้กับ กิจกรรม “พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง”

กิจกรรม
1.ทำทางเดิน ชมกรงสัตว์ (ขนหินกรวดไปโรยเป็นทางเดิน)
2.ให้อาหารสัตว์ป่า
3.เดินชมสัตว์ป่าภายในสถานี

ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปพร้อมกับเรา คนละ 650 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง คนละ 500 บาท 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ราชบุรี (เฉพาะอาสาที่ไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะอาสาที่ไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ / ของว่าง 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน เผื่อเลอะดิน :)
2. ยารักษาโรคประจำตัว

นัดหมาย
เดินทางไปพร้อมกับเรา : ลงทะเบียน ณ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า เวลา 06.30 -07.00
เดินทางไปเอง : ลงทะเบียน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี เวลา 10.00 น.

กำหนดการทริป 
06.30 - 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 - 10.00 เดินทางสู่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี
10.00 - 10.30 เดินทางถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน พร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ 
10.30 - 11.00 รับฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานีฯ จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่
11.00 - 12.00 กิจกรรม “ ให้อาหารสัตว์ตามกรงต่างๆ ” 
12.00 - 12.50 รับประทานอาหารเที่ยง
12.50 - 16.00 กิจกรรม “ทำทางเดิน ชมกรงสัตว์” เพื่อให้สะดวกกับการเข้าไปเยี่ยมชม
16.00 – 16.30 พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในสถานี / เยี่ยมชมสัตวป่าของกลาง
16.00 - 18.30 เดินทางไปตลาดนัดโต้รุ่งราชบุรี เพื่อรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30 - 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 
กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วน
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
m.me/asa.kreate หรือ
Line@ : @asa.kreate (มี @ด้วยนะ)


Tickets

เดินทางกับรถบัส
฿650.00

ขึ้นรถบัสที่ ปั๊มปตท. บีทีเอสสนามเป้า

Available until 07 July 2018 20:00
เดินทางเอง
฿500.00
Available until 07 July 2018 20:00

*Some fees may be applied

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Payment We Accept Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Icon specific info

Event Specific Information

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo asa transparent

อาสามาด้วยกัน

อาสามาด้วยกัน กลุ่มอาสาท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ เพราะเราเชื่อว่า พลังของการทำอาสา จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น รู้จักเรามากขึ้นได้ที่ Facebook.com/asa.kreate

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.