Education

UX Workshop (16-17 Aug 2018)

0deae8c791557c73fe612856f835896a01f08f44
UX Workshop (16-17 Aug 2018)

Course Description

User Experience คือความรู้สึกที่ฝังลงในตัวผู้ใช้เมื่อได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของบริษัท ในอดีต UX Methodology มักถูกนำไปใช้โดยฝ่ายออกแบบ แต่ปัจจุบันเรา รู้กันดีว่าทุกฝ่ายในบริษัทล้วนมีบทบาทในการกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งสิ้น ตัว Workshop จึงออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน

ใน Course UX Workshop เราไม่ได้สอนวิธีที่ทำให้ออกแบบได้สวยงาม แต่เราสอนเทคนิค ที่จะทำให้ Marketing คิดถึงลูกค้าก่อนผลกำไร ทำให้ Developer คิดถึงคนที่จะเอางานไปใช้ เราสอนให้นักออกแบบดึงเอาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ออกมา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันค้นหาหนทางแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ แทนที่จะพยายามสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการดึงความในใจของผู้ใช้ออกมา เทคนิคในการออกแบบโปรแกรมโดยตั้งต้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ และ กระบวนการทำงานของ UX (UX Process) โดยผู้เรียนจะได้ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้

ทำความเข้าใจ UX เพิ่มเติมผ่าน blog.uxacademy.in.th

    

Duration:

2 Day (10.00-17.30)

Instructor


Apirak Panatkool short profileLinkedIn

Apirak currently works as a UX Evangelist at Omise Payment Gateway. Previously he was the UX Coach at Ascend Group (Truemoney, itruemart, weloveshopping). 

He’s a big believer that great user experience comes from everyone working as part of a team, not only for designers. 

Apirak is also the co-founder of UX Thailand, one of the biggest UX community on Facebook in Thailand. He is also the co-founder of UX Academy. Apirak loves to see people with different talent working together and he thinks user experience is the key that makes it happen.

Who Should Attend:

 • Product Manager, Project Manager, Product Owner
 • Programmer / Developer / QA
 • System Analyst, Business Analyst
 • Designer

Objective

 • ตระหนักถึงความสำคัญของ User eXperience
 • เข้าใจเทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานทีมโดยมีผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลาง
 • เข้าใจความแตกต่างของผู้ใช้ และการกำหนด Persona
 • เข้าใจการออกแบบที่ต่างกันในแต่ละ platform
 • เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและเทคนิคการต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้

Schedule

วันที่ 1: UX Methodology ทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักในการออกแบบ UX แบ่งเป็น 5 หัวข้อ

 1. Basic idea:  แต่ละคนจะมีนิยามของ User Experience ที่ไม่เหมือนกัน ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกัน การปรับพื้นฐานจะช่วยให้ผู้เรียนคาดเดาขอบเขตการใช้งาน ความคาดหวัง และแนวทางในการใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้นช่วยให้การนำไปต่อยอดทำได้ง่ายขึ้น
 2. Persona & Empathy: การทำ Persona หรือสร้าง Empathy คือการเข้าใจผู้ใช้คล้ายการทำ Target market หรือ Market segment แต่ไม่เหมือนกัน มีเป้าหมายในการสร้างต่างกัน ผลจากการสร้างก็ไม่เหมือนกัน วิธีการสร้างก็ไม่เหมือนกัน ถ้าผู้เรียนเข้าใจจะช่วยให้การคุม Experience ทำได้ง่ายขึ้น
 3. User Journey: ถ้าเราไม่รู้ว่าผู้ใช้มีวิธีทำงานอย่างไร เราก็คาดการได้ยากว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะสามารถช่วยผู้ใช้ได้จริงหรือเปล่า การทำ User Journey จะช่วยให้เราวางแผนในการพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น รู้ว่าอะไรที่ส่งผลต่อการทำงานมากหรือน้อย รู้ว่าเราควรแก้จุดอ่อนก่อน หรือออกฟังก์ชันใหม่ก่อน
 4. Product design: พื้นฐานทั่วไปในการออกแบบโปรแกรม 4 อย่าง Simplicity, 80:20, Position your idea และการตัดสินใจเพื่อเลือกหน้าที่ของแต่ละหน้า แทนที่จะถมทุกอย่างลงในไป ช่วยให้การออกแบบหรือการแนะนำนักออกแบบง่ายขึ้น
 5. Kaizen: พื้นฐานของการทำ UX การพัฒนา Software หรือการทำงานใด ๆ คือการไม่หยุดพัฒนา แต่การไม่หยุดพัฒนาไม่ใช่การทำงานที่ไม่ถึงผู้ใช้ซะที แต่เป็นการที่เรารู้ตลอดเวลาว่ามันมีดีกว่าเสมอ ในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงสมดุลย์ระหว่างการพัฒนาและการส่งมอบงาน

วันที่ 2: UX Process: เรียนรู้กระบวนต่างๆ ในสายงาน UX จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ

 1. Wireframe: การการทำงานที่เกี่ยวกับหน้าตาโปรแกรม หรือความรู้สึกของผู้ใช้ เราหลีกเลี่ยงการอธิบายงานด้วยภาพหรือ Wireframe ได้ยาก คนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนา Software ไม่ว่าจะ PO, PM, QA, UX, UI, Developer ต่างก็ต้องใช้งาน Wireframe บ่อย ๆ แล้วจะวาดอย่างไรให้เร็ว ให้ตรงประเด็น เราจะมาพูดกันในส่วนนี้ครับ
 2. Design process: โปรแกรมที่ออกแบบส่วย ๆ ใช้งานได้ง่าย ไม่ได้เกิดมาจากนักออกแบบอัจฉริยะ ที่อยู่ดี ๆ ก็วาดออกมา แต่มันมีกระบวนการในการคิดการทำความเข้าใจ และการสร้าง idea ใหม่ ๆ เช่น Design Thinking, Google Design Sprint, Lean UX และมีอีกหลายตัว เราจะมาเรียนส่วนนี้เพื่อให้เราไม่ยึดติด และสามารถสร้าง Process ที่เหมาะกับบริษัทของเราได้
 3. User Interview: การคุยกับผู้ใช้เป็นทางลัดที่จะเข้าใจผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีหลุมพรางอยู่เยอะ เพราะผู้ใช้ไม่ได้คิดมากเท่าเรา และคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ ตัวเองเป็นอย่างไร การคุยกับผู้ใช้เพื่อให้ได้รู้แนวคิดของเค้าจึงต้องใช้เทคนิค และการมองที่ถูกจุด
 4. Work thought process: หลังจากทดลองส่วนย่อย ๆ มาแล้ว ผู้เรียนจะได้ทดลองทำ Process ทั้งหมดต่อจากการ Interview โดยจะได้ทำ Empathy Map, User Journey, Wireframe prototype และทำ Usability test อีกหลาย ๆ รอ

Location and parking

TCDC @W District 1599 Sukhumvit Road, Phra Khanong Nue, Wattana, Bangkok 10110
สามารถเดินทางได้ง่ายโดยขึ้น BTS มาลงสถานีพระขโนง ออกทางออกประตู 3 เดินประมาณ 300 เมตร หรือสามารถขับรถมาจอดได้ใน W district โดยสามารถประทับตราจอดรถได้ 10 ชั่วโมง

แนะนำให้เดินทางโดยใช้รถสาธาระณะ 

Payment

สามารถชำระเงินได้โดยการโอนเข้าบัญชี


*ราคารวมค่าอาหารกลางวัน ขนม และ อุปกรณ์สำหรับ Workshop 2 วัน

Other workshop schedule:

Organizer official website: uxacademy.in.th

Tickets

No Tickets Available

234192d446791cd4f224dbab66018eb0c06ff486
Organized by
UXA Co., Ltd