เปิดรับสมัครแล้ว!

Road to Data Science รุ่นที่ 1

โดย Data Tech Academy

หลักสูตร Road to Data Science รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น
สนใจดูหลักสูตรอื่นๆ About Data Tech Academy

เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่เล็งเห็นถึงความต้องการของธุรกิจในการพัฒนาศึกยภาพทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Data Science, ฺBig Data, Analytics, Blockchain, Internet of Things และอื่นๆอีกมายมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในธุรกิจ โดยทาง Data Tech Academy มุ่งเน้นหลักสูตรให้ทำจริงและเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Tickets

No Tickets Available

Datatech academy logo
Organize by
Data Tech Academy