%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2 eventpop small 02

แคร์เรา = แคร์สังคม "มาดูแลสมดุลตัวเอง เพื่อผู้อื่นกันเถอะ”


แคร์เรา = แคร์สังคม #1 มาดูแลสมดุลตัวเอง เพื่อผู้อื่นกันเถอะ


หลายครั้งที่คนทำงานเพื่อดูแลผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม มักจะลืมดูแลตัวเอง ซึ่งการมองข้ามการดูแลตัวเองจนทำให้เสียสมดุลทั้งกายและใจ จะทำให้เราดูแลสังคมไม่เต็มที่


ทีมงาน ณ สมดุลย์ และ Ma:D ขอชวนเพื่อนๆที่ทำงานในการดูแลผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมเรียนรู้การดูแลตัวเองแบบองค์รวม บูรณาการศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับการโค้ชสมดุลชีวิต และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการดูแลรักษาปรับสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตในทุกๆ มิติ

เรียนรู้ฝึกฝนผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบ เช่น เกม ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การสัมผัสพลังธรรมชาติ การดูรูป ฟังเสียง ฝึกฝนการสังเกต ทบทวนกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน


พบกับคุณหมอ พท.ป.วิพุธ สันติวาณิช (หมอต้า)

หัวหน้า ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิองค์รวม
ผู้บูรณาการศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน เข้ากับการโค้ชสมดุลชีวิต

และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการดูแลรักษาปรับสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม

ควบคู่กับกระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตในทุกๆ มิติ


ระยะเวลาของกิจกรรม 2 วัน
เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 21.00น
อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 17.00น

ค่าใช้จ่าย
Early Bird Ticket ราคา 1,150 บาท (สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันที่ 30 มิถุนายน)
Normal Ticket ราคา 1,350 บาท


สิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเข้าร่วมเวิร์คชอป
-ฝึกฝนการรับรู้ เท่าทัน ยอมรับ และปรับสมดุลธาตุปัจจุบันของแต่ละบุคคล-เรียนรู้แนวทางการดูแล รักษา และป้องกันความเจ็บป่วยที่มาจากความไม่สมดุล ทั้งภายในตนเองและบริบทต่างๆ ในชีวิตรอบด้าน
-เรียนรู้แนวทางการพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตตนเองอย่างเป็นองค์รวม-ฝึกฝนการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับสภาวะธาตุในผู้อื่น และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมากขึ้น
-ฝึกฝนการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับสภาวะธาตุในองค์กรหรือสังคม แล้วมีส่วนช่วยสร้างเสริมให้สมดุลมากขึ้น โดยเริ่มจากตนเอง
-ได้ช่วยกันสร้างพื้นที่ร่วมในการเรียนรู้ แบ่งปัน เกื้อกูลกันบนเส้นทางแห่งการดูแลรักษา พัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตแบบองค์รวม

View Tickets
Date
14 Jul 2018 09:00 - 15 Jul 2018 21:00
Add to Calendar
Location
Ma:D Club For Better Society, Phra Kanong Neua, Wattana, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Final mad logo   better society
Ma.D Club for Better Society
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Final mad logo   better society

Ma.D Club for Better Society

Call

063-639-0693

Facebook

facebook.com/madeehub/

E-mail

info@madeehub.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center