Banner

Data Science Ecosystem and Data Mining with RapidMiner Studio

หลักสูตร Data Science Ecosystem and Data Mining with RapidMiner Studio

เป็นหลักสูตร 4 วัน (อบรมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) โดย Datalent Team และ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7, 8, 21 และ 22 กรกฏาคม 2561

ณ The Connecion ติด MRT ลาดพร้าว

"เปิดระบบลงทะเบียน 
19 มิถุนายน 61
9.00 น."

**ลงทะเบียนและจ่ายเงินทันที 
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง!!

ผู้อบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาใช้ในการ
อบรมด้วย**

อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม)
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ
RapidMiner Certified Analyst

     ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย มีจำนวนมาก  องค์กร
ต้อง
การการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า จึงทำให้ Data Science หรือวิทยาการข้อมูล
เป็นสาขาที่ได้รับความสนใจในหลากหลายภาคส่วน และ Data Mining หรือการทำเหมืองข้อมูลก็ถือว่าเป็นทักษะสำคัญที่ Data Scientist จำเป็นต้องมี

   ในหลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานให้ผู้อบรมได้เห็นภาพรวมของ Data Science และการวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองของการทำ Data Mining ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio โดยจะเรียนรู้ตั้งแต่การเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจในกรณีศึกษาที่ยกมา การนำเข้าข้อมูล การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล การคัดเลือกและแปลงข้อมูล การใช้เทคนิค Data Mining และ Machine Learning ในการทำ Predictive Modeling เพื่อการทำนายผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การทำ Classification และ Regression การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยวิธี Clustering การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยวิธี Association Rules การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดปกติโดยวิธี Outlier Analysis ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความและเว็บเพจด้วยกระบวนการ Text Mining และ Web Mining โดยทั้งหมดนี้ ผู้อบรม
ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดโปรแกรมสักบรรทัด เพราะเราเชื่อว่า Mindset ของการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างยากและสำคัญกว่า Mindset ในการเขียนโปรแกรม 

ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรนี้ยังปูพื้นฐานการเชื่อมต่อกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ การดึงข้อมูล Big Data จาก Hadoop และประมวลผลด้วย Apache Spark ผ่านเครื่องมือ 
RapidMiner Radoop เพื่อมองเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ หรืองานวิจัยที่ทำ
อยู่ได้ และมี session ที่ให้ผู้อบรมได้ทำ workshop ร่วมกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียกันและนำเสนอผลงานด้วย

        ค่าลงทะเบียน: ปกติท่านละ 8,500 บาท


ชำระภายในวันที่ 23 มิย. 61 จ่ายเพียงท่านละ 7,225 บาท

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดได้ที่ 

http://www.datalentteam.com/data_science_data_mining_2018/

รายละเอียดหลักสูตรที่ผ่านมา

http://www.datalentteam.com


Tickets

RSVP
฿7,225.00
SOLD OUT

ราคาพิเศษสำหรับสมัคร และชำระภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2561

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Icon specific info

Event Specific Information

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

16425746 106063656578076 6855968469487043639 n

Datalent

เพื่อให้บุคคลที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด