Education

Bring the Mind of Einstein to Your Organization

24dac257d1c7c6dab9431aad476a053e8967cce5
Bring the Mind of Einstein to Your Organizationหลักการและเหตุผล                                                                                                                               

ความจำและการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตและการสร้างโอกาสต่างๆ ความจำที่ดีเกิดจากทักษะหลายด้าน เช่น สมาธิ จินตนาการ การสังเกต ดังนั้นการพัฒนาความจำจะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย  นอกจากการมีความจำที่ดีแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนในยุค ปัจจุบัน

สมองของมนุษย์เป็นกลไกที่น่าทึ่ง คือจักรกลที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลกซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์สมองกว่า 100,000 ล้านเซลล์ที่คอยปรับให้เหมาะสมไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับปริมาณข้อมูลมหาศาลได้ในคราวเดียวกัน ปัญหามีอยู่ว่า เซลล์สมองเหล่านี้ ทำหน้าที่อย่าเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ข้อมูลที่เซลล์สมองจัดเก็บไว้นี้ จะกระจัดกระจายอยู่ในส่วนใดๆ ก็ได้ ตามแต่ละช่วงของเวลา หากเราไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ นั้น ดังนั้นการจัดระเบียบข้อมูลนี่เองคือหัวใจสำคัญของเทคนิคที่รอน ไวท์ (Ron White) นำเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของความจำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คนส่วนมากไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ คนที่คิดว่าตนเองมีความจำแย่ อาจเป็นเพียงการขาดการฝึกฝนและการจัดระเบียบความจำอย่างเป็นระบบ การนำเทคนิคของ Ron ที่ท่านจะได้เรียนรู้ในการสัมมนาไปใช้นั้น จะทำให้ท่านสามารถปรับปรุงความจำของท่าน ผ่านกระบวนการการพัฒนาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตามต้องการในทุกเวลาและทุกโอกาสอีกด้วย การขยายความจำของท่านจึงเปรียบเหมือนคู่มือการฝึกฝนสมองและเป็นการฝึกทดลองให้ลงมือกระทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อศึกษาประวัติการพัฒนาความจำและชมการสาธิตการพัฒนาความจำ

2. เพื่อเพิ่มพลังของความจำ พัฒนาความคิด และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิการในความจำ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถพูดบรรยายได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึก, จดจำข้อมูลการสัมมนา หรือจำข้อมูลที่เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน

4. เพื่อพัฒนาความจำด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เรียกว่าคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ ซึ่งคุณสามารถสร้างเพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล  สิ่งนี้ จะทำงานเสมือนการจัดระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสมองคุณ

5. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้เข้าใจวิธีใช้ข้อมูลความจำมาเพิ่มผลสำเร็จด้านธุรกิจ และงานขายต่างๆ 

6. เพื่อจดจำเนื้อหาจากการอบรมและสัมมนา  ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานได้จริง

7. เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ และข้อมูลสินค้าที่ออกใหม่ ได้ทันที ในเวลาอันสั้น

8. เพื่อเรียนรู้การจดจำชื่อและใบหน้า  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิผล ชนะใจผู้คน

9. เพื่อไขความลับของ ลีโอนาโด ดา วินซี และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  นำไปสู่การเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ และหน้าที่การงาน

10.เพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการอ่านที่รวดเร็ว และความจำที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นเนื้อหาหลักสูตร
1. ความลับ 3 ประการของสมองและพลังแห่งความจำที่ไม่สามารถหยุดยั้ง
2. เพิ่มพลังของความจำและเพิ่มผลิตผลในการทำงาน ด้วยการพัฒนาความจำ, พัฒนาความคิด และหลักคิดของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่าน คือ อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) และ ลีโอนาโน ดาวินซี (Leonardo Da Vinci)
3. เพิ่มประสิทธิการในความจำ ด้วยเทคนิคพื้นฐานความจำ 3 ขั้นตอน และแบบฝึกหัดในการจำกลุ่มคำ 10 คำแบบสุ่ม  
4. พัฒนาความจำด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสร้างคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ เพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล  
5. การนำข้อมูลในสมองมาใช้ด้านธุรกิจ เรียนรู้การเก็บข้อมูลโดยจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ
6. วิธีที่ทำให้ Einstein เป็นยอดนักคิด แนวคิดที่น่าสนใจของ Einstein และความลับของ Einstein ที่ใช้ได้ในด้านธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ของ Einstein ที่ใช้ในการจัดการเวลาและตั้งเป้าหมาย
7. วิธีเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้หลงลืม เป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศ
8. การสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจด้วยเทคนิคการจำชื่อและใบหน้าอย่างแม่นยำ 
9. การใช้ประโยชน์จากความจำเพื่อก้าวไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
10.เทคนิคการคิดและจำอย่างมีระบบที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างดี
11.การค้นพบศักยภาพของท่าน และการเข้าใจถึงวิธีการสร้างรายได้มหาศาล!
12.ประโยชน์ของการฝึกความจำ และการอบรมทางด้านความจำอื่นๆ อีกมากมาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (What You Will get)   
1. สามารถเรียนรู้วิธีการจดจำตัวเลขกว่า 100 หลักได้ในแต่ละวัน เพื่อนำไปใช้ในการจำตัวเลข ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆในธุรกิจของท่าน
2. เรียนรู้โปรแกรมและวิธีการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพความจำและความมั่นใจของท่านให้มากขึ้นอีก 3 เท่า
3. เพิ่มพลังความจำเป็น 3 เท่า และเพิ่มยอดขายเป็น 3 เท่า จากการอบรมการพัฒนาความจำ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสำเร็จให้แก่องค์กร!
4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการจำชื่อและใส่ใจกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหลักการจดจำชื่อและใบหน้า เรียนรู้วิธีการพบเพื่อนใหม่ที่ท่านจะสามารถรำลึกชื่อของเขาได้ใ
5.ได้รับการอ้างอิงมากขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้
7.สามารถจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ
8.เก็บข้อมูลและจดจำข้อมูลจากการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน
9.กล่าวสุนทรพจน์หรือนำเสนองานได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึก ด้วยหลักการพัฒนาความจำ 5 ขั้นตอน
10.สามารถจดจำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า ตลอดจนการจดจำระบบการทำงานและคู่แข่งทางการค้าของท่านได้อย่างขึ้นใจ 
11.จำข้อมูลจากบันทึกและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12.ใช้เวลาลดลงในการทบทวนข้อมูลที่คุณเคยเรียนไปแล้ว                                                      ตารางการฝึกอบรม  (Agenda)                                        .

8.30 น. ลงทะเบียน

9.00 น. บทนำ
เพิ่มพลังของความจำและเพิ่มผลิตผลในการทำงาน
(พัฒนาความจำ, พัฒนาความคิด และคิดให้เหมือน ดา วินซี และ ไอน์สไตน์)
              
10.15 น. พัก

10.30 น. พัฒนาความจำ: เครื่องมือและเทคนิค
พัฒนาความจำ: คุณจะได้สร้างคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ เพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล  สิ่งนี้จะทำงานเหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสมองคุณ

12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน

13.00 น. นำข้อมูลในสมองมาใช้ด้านธุรกิจ
เรียนรู้การเก็บข้อมูลโดยจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ
คุณจะได้เข้าใจวิธีใช้ข้อมูลความจำมาเพิ่มผลด้านธุรกิจและงานขายของคุณ

14.30 น. พัก

14.45 น. วิธีคิดให้เหมือน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) และ ลีโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo Da Vinci) และเพิ่มความเร็วการอ่านเป็น 3 เท่า
16.15 น. ถาม ตอบ และ กล่าวปิดงาน
16.30 น. คำถามส่วนตัว และ รับรองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)                               . 
For more information on “Service Excellence  & Creative Thinking” please contact us.
TELEPHONE AIM Client Services: 02-513-0123 / 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English) FAX 02-513-0124


                                             

Tickets

No Tickets Available

3d119ef8974b94dcec47f2ee968f0eac03579bfc
Organized by
AIM Training