หลักสูตร Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop

Tableau

หลักสูตร Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop

ระยะเวลา 3 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โดย กลุ่มสาขา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 26 ส.ค., 1-2 ก.ย. 2561

ณ KX Building ติด BTS วงเวียนใหญ่

**รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง
ผู้อบรบต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebookมาใช้ในการอบรม**

**เปิดลงทะเบียน 14 ก.ค. 61 เวลา 9.00 น.**

อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) อ.ประจำหลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ คุณวิเชียร บุญญะประภา 

    ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย มีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามาถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า จำทำให้ Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล เป็นสาขาที่ได้รับความสนใจหลากหลายภาคส่วน และ Data Visualization ก็ถือว่าเป็นทักษะสำคัญที่ Data Scientist จำเป็นต้องมีเพื่อทำให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลในมุมมองมิติต่างๆ เพื่อจะทำให้ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น ซึ่งศิลปะในการสื่อสารข้อมูลให้กับฝั่ง Business User ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการทำ Data Visualization และ Business Intelligence โดยใช้เครื่องมือ Tableau Desktop

เนื้อหาการอบรม

- Introdution to Data Science and Data Visualization
- Introduction to Tableau Desktop
- Data Integration
- Data Cleansing
- Data Blending and Filtering
- Data Transformation
- Data Aggregation
- Geographical Data
- Various Chart Types
- Various Business Intelligence Dashboard Usecases
- Business Model Deploymentค่าอบรมท่านละ 7,900 บาท

แต่ถ้าชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค.

ได้รับส่วนลด 15% ชำระเพียงท่านละ 6,715 บาท


ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.datalentteam.com/bi_tableau_desktop_2018/
รายละเอียดหลักสูตรที่ผ่านมา
http://www.datalentteam.com

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

16425746 106063656578076 6855968469487043639 n

Datalent

เพื่อให้บุคคลที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


Need Help?

Visit Help Center