พอแล้วดี สัญจร-เชียงใหม่

Aw mobile chiangmai banner851x400 1

ขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจน้อมนำ "ความพอเพียง"
ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความสุข สมดุลของชีวิต

พอแล้วดี สัญจร - เชียงใหม่
นำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความสุขและความสมดุล
สู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง 

วันที่ 4 สิงหาคม 2561  
สถานที่ : Aka Ama Living Factory
ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าฟรี!! 
จำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น

9:00 - 12:00 น. 
เรียนรู้การสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล 

13:00 - 15:00 น.
แลกเปลี่ยนมุมมอง
ในการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน

15:00 - 17:00 น.
การสร้างแบรนด์
Workshop


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo y

พอแล้วดี The Creator

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “The Creator” ที่เข้าร่วมทำธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และเป็นกลุ่มคนต้นแบบ ที่เป็นบทพิสูจน์ว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัชญาที่ใช้ได้กับเฉพาะภาคเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ กับหลากหลายอุตสหกรรม เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนในอนาคต


Need Help?

Visit Help Center