Education

Google Analytics: Beginner Level

3a1d97698f3602ede845af0dec39e9afcac473b4
Google Analytics: Beginner Level

Unbox Your Analytical Skills!


Google Analytics: Beginner Level
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 (4 ชั่วโมง)
สถานที่: The Rabbit Hub ปทุมวันรีสอร์ท BTS พญาไท

ราคา: 4,280 บาท (รวมค่าของว่างและน้ำดื่ม)

*รับจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

Google Analytics คือ เครื่องมือให้ใช้ฟรีของ Google
ที่ช่วยเจ้าของเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ได้ทราบว่า แต่ละวันมีผู้เข้าชมกี่คน แต่ละคนใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ของเรานานเท่าไร เวลาใดเยอะที่สุด และเข้าไปหน้าไหนบ่อยที่สุด ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการทำการตลาด นำมาซึ่งการหาสิ่งที่ชอบของลูกค้า การปรับปรุงเว็บไซต์ และการโฆษณาให้ถูกเป้าหมาย

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• เจ้าของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและต้องการวัดผลจากแคมเปญโฆษณา
• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์
• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ และ/หรือสอบ Google Analytics Certificates
• ผู้สนใจทั่วไป
• ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ Google Analytics มาก่อน

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
• เตรียมเว็บไซต์ที่ต้องการติดตั้ง Google Analytics

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ Digital Analytics

• ภาพรวมของช่องทางการทำการตลาดออนไลน์
• ความสัมพันธ์ของช่องทางต่างๆที่มีในปัจจุบัน
• เรียนรู้ Online Marketing Funnel และกรณีศึกษา
• คำศัพท์น่ารู้ในโลกออนไลน์ (ชื่อเครื่องมือ ชื่อหน่วยวัด และความหมาย)

2. ทำความรู้จัก Google Analytics 

• ทำไมต้องเรียนรู้ Google Analytics
• วิธีการติดตั้ง Google Analytics เบื้องต้น
• หลักการทำงานของ Google Analytics

3. ทำความเข้าใจระบบโครงสร้างข้อมูลของ Google Analytics

• รู้จัก Account Structure (Account, Property และ View)
• เรียนรู้วิธีกำหนดโครงสร้างที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลผิดพลาด
• เข้าใจ View เพื่อป้องกันข้อมูลหาย
• รู้จักการตั้งค่า Goal และ Goal Funnel

4. ทำความเข้าใจประเภทและวิธีการเก็บ Data 

• เรียนรู้ข้อมูลที่ต้องรู้จักใน Dimensions และ Metrics 
• เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของ Session
• เข้าใจความแตกต่างของ Session, UIP และ User
• เข้าใจ Bounce Rate และ Exit Rate เพื่อป้องกันไม่ให้เพิ่มขึ้น

5. ทำความรู้จัก AABC Report
• Audience Report สำหรับเจาะพฤติกรรมระดับบุคคล
• Acquisition Report สำหรับวัดผลแคมเปญโฆษณา
• Behavior Report สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์
• Conversion Report สำหรับวัดยอดขายบนหน้าเว็บไซต์

Profile ผู้สอน:

คุณวตสิทธิ์ จินดากวี

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Bates College ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ตำแหน่งปัจจุบัน Analytics & Marketing Tech Manager ในดิจิทัลเอเจนซี่ ซึ่งเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้การผ่านรับรอง Google Analytics 360, Google Tag Manager, และ Google Data Studio

• ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่ได้รับการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการ

• ได้รับการอบรมอย่างเป็นทางการจาก Google ที่ประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

• ได้รับใบประกาศ:

- Google Analytics Standard

- Google Analytics Advanced

- Google Analytics 360

- Google Tag Manager

- Google Data Studio

- Google AdWords

- Google Performance Guru, Blue Belt

• ประสบการณการทำการตลาดดิจิทัลให้กับแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียกว่า 4 ปี

• ประสบการณการสอน และ Training ด้าน Google และ E-Commerce ให้กับมหาวิทยาลัย เอเจนซี่ และบริษัท Startup

• ภาษา: ไทย และอังกฤษ

Tickets

No Tickets Available

01990ef3bc00c7744612a5f07d21b44a9f0887a9
Organized by
UNBOX