Education

Let's Give Constructive Feedback

Poster placeholder
Let's Give Constructive Feedback

การให้ feedback นั้นเป็นหนึ่งในวิธีในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา แต่การให้ feedback นั้นอาจจะไม่ได้ให้ผลตามที่ต้องการเสมอไป เพราะวิธีการให้ feedback แก่ผู้ได้รับนั้น เป็นไปตามความคุ้นชินของผู้ให้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดแย้งจนทำให้้เกิดปัญหามากขึ้นได้ ในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการให้ Feedback ที่เหมาะสม โดยไม่ใช่ข้อคิดเห็น หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งมักทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับผู้รับ โดยมีวิทยากรจาก ThoughtWorks 2 ท่านได้แก่

  • Momery Janha
  • Sriram Subramanian

เราได้รับการสนับสนุนยสถานที่จาก คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล แห่ง Skooldio จึงขอขอบพระคุณมาด้วยในที่นี้ครับ

Tickets

No Tickets Available

8c3600c8bce9757779fc8a24093bdeed60210d17
Organized by
BigBears.IO