Jpg20190703 25633 vid48e
Education

คอร์ส CC101: Cloud Computing Fundamentals หลักสูตร Cloud OpenStack เบื้องต้น

NIPA.CLOUD จับมือกับ Mirantis ผู้นำด้าน Open Source Software – OpenStack ระดับโลก เปิดหลักสูตรการสอน OpenStack Cloud Knowledge ที่มีการเตรียมความรู้ เทคนิค ทั้งหลายเป็นเวลากว่า 5 ปี แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความรู้ตามมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตรระดับสากล โดยทีมวิทยากรที่ได้รับการฝึกสอนและผ่านการรับรองจาก Mirantis

คอร์ส CC101: Cloud Computing Fundamentals 
หลักสูตร OpenStack นี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตร OpenStack Bootcamp I (OS100) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ขายดีที่สุด โดยเน้นการพัฒนามุมมองทางธุรกิจ และความเข้าใจพื้นฐานของ Cloud Computing และ OpenStack หลักสูตรเปิดสอนสำหรับผู้ใช้งาน OpenStack เช่น Project managers, Business Developers, และ Sales Engineers ที่ต้องการทักษะการใช้งานแพลตฟอร์มระบบ Cloud รวมถึงความเข้าใจในเรื่องของ Cloud Internals โดยใช้ OpenStack หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการบรรยาย (Lectures) และการอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs)

ส่วนการบรรยาย (Lectures) จะอบรมให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงภาพรวมและพื้นฐาน Cloud Computing และ OpenStack พร้อมคุณค่าต่างๆทางธุรกิจการนำ Cloud Computing ไปใช้งาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs) จะให้ผู้อบรมได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบ Nipa.Cloud เพื่อท่านจะได้ทดลองใช้งาน Public Cloud สร้างVM ,สร้างVirtual Network ,Volume Storage และการจัดการ Security นอกจากนี้ผู้อบรมจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการประยุกต์ใช้งาน Public Cloud กับธุรกิจของตัวเอง
ความรู้พื้นฐานด้าน Cloud Computing ที่ละเอียดและครบถ้วนถูกพัฒนาโดยวิศวกรของ Nipa.Cloud วิทยากรทุกท่านของ Nipa.Cloud มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีความสนใจไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงขั้นที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งวิทยากรจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในห้องอบรม

วัตถุประสงค์และรายละเอียดหลักสูตร
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถอธิบาย กรณีการใช้งาน Cloud Computing ภายในองค์กรที่น่าสนใจ และมีความเข้าใจองค์ประกอบ Cloud Computing ในระดับสูง รวมถึงเข้าใจความสัมพันธ์การทำงานของส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ Public Cloud ในฐานะผู้ใช้งาน (end-user) หลักสูตรนี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรฝ่ายขาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับผู้สนใจ Cloud Computing และ OpenStack เช่น Project Managers, Business Developers และ Sales Engineers ที่ต้องการทักษะการใช้งานระบบ Cloud และความเข้าใจระดับสูงเกี่ยวกับ Cloud Computing Internals ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน OpenStack มาก่อน

กฎหรือข้อบังคับ: 
สำหรับคอร์ส CC101 สามารถซื้อบัตรได้ถึง วันที่ 11 กันยายน 2561 
  • ในกรณีที่ซื้อบัตรแล้ว จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
  • ต้องส่งเอกสารประกอบการซื้อบัตรทุกครั้ง หากลูกค้าเป็นในนามบริษัท ต้องส่งเอกสารภพ.20 และ หนังสือรับรองบริษัท หากเป็นในนามบุคคล ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

Tickets

No Tickets Available

Logo512
Organize by
NIPA Technology Co., Ltd.