Education

คอร์ส OS100 : OpenStack Bootcamp I หลักสูตร Cloud OpenStack ระดับ Professional เน้น Workshop

43fbb056664322654799b3139fe2c7667ae0349c
คอร์ส OS100 : OpenStack Bootcamp I หลักสูตร Cloud OpenStack ระดับ Professional เน้น Workshop
NIPA.CLOUD จับมือกับ Mirantis ผู้นำด้าน Open Source Software – OpenStack ระดับโลก เปิดหลักสูตรการสอน OpenStack Cloud Knowledge ที่มีการเตรียมความรู้ เทคนิค ทั้งหลายเป็นเวลากว่า 5 ปี แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความรู้ตามมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตรระดับสากล โดยทีมวิทยากรที่ได้รับการฝึกสอนและผ่านการรับรองจาก Mirantis

คอร์ส OS100 : OpenStack Bootcamp l
หลักสูตร 3 วันสำหรับ IT operations, Network Admins, Security และ Storage Architects ที่รับผิดชอบด้านการออกแบบ รวมถึงซัพพอตและดำเนินการConfig และการใช้งาน OpenStack หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งาน OpenStack และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบรรยายครอบคลุมถึงเรื่อง ระบบโครงสร้าง, การปฏิบัติงานที่ให้ผลเป็นเลิศ, ขั้นตอนการให้บริการ, ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก OpenStack หลักสูตรแบ่งเป็นสองส่วน คือ บรรยาย (Lectures) และการอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs)

ส่วนการบรรยาย(Lectures)ทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงภาพรวมของ ระบบโครงสร้าง ,ระบบ OpenStack Network ระบบ Cloud Storage โดยใช้ Swift, Metering with Ceilometer, Orchestration โดยใช้ Heat templates การบรรยายยังรวมถึงประเด็นเรื่องภาพในอนาคตของแผนกลยุทธ์ OpenStack ด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs) จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงประสบการณ์ บนส่วนประกอบต่างๆ ของ OpenStack ทั้งหมดผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการใช้งาน และจัดการ OpenStack ด้วย Horizon และ Command line
ในหลักสูตรจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติ Lab modules มากกว่า 12 modules ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และมีส่วนร่วมกับส่วนประกอบหลักของ OpenStack Lab จะมีการสรุปด้วยการทบทวนอย่างละเอียดเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการใช้งาน OpenStack และส่วนที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร OpenStack Bootcamp I ครอบคลุมทักษะสำคัญที่จำเป็นในการทำงาน OpenStack Cluster เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ:
– อธิบายโครงสร้างของ OpenStack Cloud และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
– กำหนดคุณลักษณะที่สำคัญของ OpenStack
– ระบุการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับ OpenStack
– จัดการและการใช้ Identity และ Dashboard การทำงานได้
– สร้างใช้งานและจัดการ images and instances
– สร้างและจัดการบทบาทผู้ใช้และจำนวนผู้ใช้
– ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OpenStack และแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน
– ใช้ CLI และแดชบอร์ดได้
– สร้างและจัดการบทบาท สิทธิ์และ ACLs
– โปรดทบทวนหลักสูตรของเราเพื่อวัตถุประสงค์และโครงร่างของหลักสูตร
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในสาขาต่างๆหลากหลายสาขา ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานและบริหารจัดการในส่วนสำคัญๆของ OpenStack และผู้จัดการฝ่ายไอทีที่มีประสบการณ์การใช้งาน Linux ด้วย command line และ vi โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Networking fundamentalsกฎหรือข้อบังคับ: 
สำหรับคอร์ส OS100 สามารถซื้อบัตรได้ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2561 
  • ในกรณีที่ซื้อบัตรแล้ว จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
  • ต้องส่งเอกสารประกอบการซื้อบัตรทุกครั้ง หากลูกค้าเป็นในนามบริษัท ต้องส่งเอกสารภพ.20 และ หนังสือรับรองบริษัท หากเป็นในนามบุคคล ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 


Tickets

No Tickets Available

29a3eb9f8257326e8ce4b1c1df3b0ea113ab611f
Organized by
NIPA Technology Co., Ltd.