Education

Success Skill For Top Management#2

5e2ac9136141136e5f718d70e88963d52f0cc5be
Success Skill For Top Management#2

Success Skill for Top Management : สร้างทักษะความสำเร็จสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ


ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการบริหารบริษัทก็คงไม่พ้นเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึง

 • อัตราการลาออกสูง
 • เกิดปัญหาขึ้นภายในทีมงาน
 • พนักงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • พนักงานขาดแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน
 • ผู้นำที่ขาดทักษะ (เคยเป็นพนักงานดีเเด่นแต่เมื่อได้ถูกเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการโดยไม่มีทักษะบริหารคน)

            สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ คือ สิ่งที่บริษัทชั้นนำและนักธุรกิจระดับโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่เรียกว่า NLP คือ


       1.) เพิ่มทักษะในการสื่อสารกับทีมงาน :

                   โดยปกติแล้วผู้จัดการส่วนใหญ่ ใช้เวลาสื่อสารกับทีมงานประมาณวันละ 2 ชั่วโมง และทีมงานใช้เวลา 1 - 2 วันในการทำงาน ยิ่งองค์กรยิ่งโต ก็ยิ่งใช้เวลาสื่อสารจนทำให้เสียเวลาในการสร้างผลลัพธ์ไปอย่างสิ้นเชิง

       สิ่งที่คุณจะได้รับในสัมมนานี้ คือ

       • วิธีประหยัดเวลาสื่อสารจาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 15 นาทีอย่างมีประสิทธิภาพ
       • ทีมงานเข้าใจรายละเอียดของงานได้มากขึ้นเป็น 90% จากปกติเพียง 50%
       • องค์กรมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งด้านรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารได้ 


       2.) เทคนิคการรักษาแรงขับเคลื่อนในการทำงาน :

                   องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากทีมไม่ได้มีแรงกระตุ้นในระดับที่เท่ากัน และไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการบริหาร Sales Team ทีมการขายที่ต้องการแรงกระตุ้นเพื่อให้สร้างยอดขายตามที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง


       สิ่งที่คุณจะได้รับในสัมมนานี้ คือ
       • วิธีการสร้างการกระตุ้นอารมณ์ทางบวกให้ทีมงาน สามารถสร้างผลลัพธ์ผ่านเทคนิคการสื่อสาร
       • การรักษาระดับแรงกระตุ้นในการสร้างยอดขายกับทีมขายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่เสียเวลากระตุ้นซํ้า
                   


       3.) วิธีการรักษาความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน :

                   กว่า 90% ขององค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ประสบปัญหาในการรักษาคนคุณภาพให้อยู่กับองค์กร เนื่องจากผู้บริหารขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ (คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมุ่งหาความสุขจากการทำงาน)

       สิ่งที่คุณจะได้รับในสัมมนานี้ คือ

       • เข้าใจระบบการสื่อสาร และวิธีการพัฒนาทีมงาน
       • วิธีการลดอัตราการ Turn-over ของพนักงานในองค์กร จากกว่า 50% เหลือเพียง 5%
       • ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการ Recruitment และค่าเสียเวลาในการเทรนด์พนักงานขึ้นมาใหม่

       เหมาะกับใคร:

       • ผู้บริหาร (ประธานบริหาร, ผู้บริหารระดับสูง, หัวหน้าแผนก, หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนกฝึกอบรม)
       • ผู้ที่อยากจะเป็นผู้ฝึกสอน หรือที่ปรึกษาทางด้าน NLP
       • ผู้ที่สนใจอยากพัฒนาตนเอง

       Tickets

       No Tickets Available

       Placeholder
       Organized by
       บริษัท อีจี โปรเทรน จำกัด