Education

อบรม เรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม

อบรม เรื่อง การประเมินสุขภาพและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร สนามกอฟ์ท อุทยาน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป หรือ ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ (มีใบรับรองการอบรม)

ความเป็นมา

อันเนื่องมาจาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลต้นไม้ใหญ่ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ และปัญหาสำคัญของการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รุกขกรของหน่วยงาน ในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาการ ดูแล รักษา ต้นไม้ของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ 

คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

จันทร์ 20 สิงหาคม [ภาคบรรยาย]

 • หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
 • การประเมินสุขภาพและความเสี่ยงของต้นไม้ใหญ่ พร้อมทดลองทำแบบประเมิน

อังคาร 21 สิงหาคม [ภาคบรรยาย]

 • การเลือกใช้อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้
 • หลักการอุดโพรงผุต้นไม้ และชมสาธิตการอุดโพรง
 • หลักการทำงานที่สูง และชมสาธิตการใช้อุปกรณ์ทำงานบนต้นไม้

เสาร์ 25 สิงหาคม [ภาคปฏิบัติ]

 • การทำความรู้จักอุปกรณ์ช่วยปีนไต่เพื่อทำงานบนต้นไม้  
 • การใช้เงื่อน เชือก และอุปกรณ์เซฟตี้ ปีนไต่ ขึ้น-ลง ต้นไม้ 
 • เทคนิคการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธี Rope Access

อาทิตย์ 26 สิงหาคม [ภาคปฏิบัติ]

 • การฝึกโรยกิ่งไม้กรณีต่างๆ ลงจากต้นไม้อย่างปลอดภัย  


  ​เหมาะสำหรับ

  ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ที่ต้องการ
  • เพิ่มความรู้สามารถด้านรุกขกรรม ปรึกษาทางเทคนิค การดำเนินงาน จัดการรายได้-ต้นทุน
  • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
  • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
  • โอกาสในการร่วมงานหรือฝึกงานกับธุรกิจด้านรุกขกรรม 
  • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก

  หมายเหตุ

  • มีอาหารเที่ยงบริการ


  ติดต่อสอบถาม 

  โทรศัพท์ 0961244985 ไลน์ไอดี @th-arbor (มี@ด้านหน้า)

  Tickets

  No Tickets Available

  Utlc logo 11
  Organize by
  http://www.th-arbor.com/workshop.html