อบรม เรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87 2
อบรม เรื่อง การประเมินสุขภาพและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร สนามกอฟ์ท อุทยาน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป หรือ ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ (มีใบรับรองการอบรม)

ความเป็นมา

อันเนื่องมาจาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลต้นไม้ใหญ่ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ และปัญหาสำคัญของการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รุกขกรของหน่วยงาน ในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาการ ดูแล รักษา ต้นไม้ของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ 

คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

จันทร์ 20 สิงหาคม [ภาคบรรยาย]

 • หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
 • การประเมินสุขภาพและความเสี่ยงของต้นไม้ใหญ่ พร้อมทดลองทำแบบประเมิน

อังคาร 21 สิงหาคม [ภาคบรรยาย]

 • การเลือกใช้อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้
 • หลักการอุดโพรงผุต้นไม้ และชมสาธิตการอุดโพรง
 • หลักการทำงานที่สูง และชมสาธิตการใช้อุปกรณ์ทำงานบนต้นไม้

เสาร์ 25 สิงหาคม [ภาคปฏิบัติ]

 • การทำความรู้จักอุปกรณ์ช่วยปีนไต่เพื่อทำงานบนต้นไม้  
 • การใช้เงื่อน เชือก และอุปกรณ์เซฟตี้ ปีนไต่ ขึ้น-ลง ต้นไม้ 
 • เทคนิคการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธี Rope Access

อาทิตย์ 26 สิงหาคม [ภาคปฏิบัติ]

 • การฝึกโรยกิ่งไม้กรณีต่างๆ ลงจากต้นไม้อย่างปลอดภัย  


  ​เหมาะสำหรับ

  ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ที่ต้องการ
  • เพิ่มความรู้สามารถด้านรุกขกรรม ปรึกษาทางเทคนิค การดำเนินงาน จัดการรายได้-ต้นทุน
  • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
  • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
  • โอกาสในการร่วมงานหรือฝึกงานกับธุรกิจด้านรุกขกรรม 
  • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก

  หมายเหตุ

  • มีอาหารเที่ยงบริการ


  ติดต่อสอบถาม 

  โทรศัพท์ 0961244985 ไลน์ไอดี @th-arbor (มี@ด้านหน้า)

  Tickets

  No Tickets Available!

  Need Help?
  Call : 062-593-2224
  Mon - Fri 10.00 - 18.00
  Email :  pop@eventpop.me
  Line : @eventpop
  Required Attendee Information
  Icon full name

  Full Name

  Icon phone number

  Phone Number

  Icon email

  E-mail

  Ticket Available In
  Icn tix email

  Email

  Icn tix app

  App

  Icn tix print

  Printable PDF

  Utlc logo 11

  http://www.th-arbor.com/workshop.html

  Urban Tree Learning Center (UTLC) เผยแพร่ข้อมูลการจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ สามารถจัดการดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสมด้วยศาสตร์ของ รุกขกรรมสมััยใหม่ โดยคาดหวังให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับการประคับประคองให้คงอยู่กับการพัฒนาเมืองต่อไป


  Need Help?

  Visit Help Center