Education

อบรม เรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม

Fceb80eaaf9c7538f9d5d43261980a6ce3f2e747
อบรม เรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม
อบรม เรื่อง การประเมินสุขภาพและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร สนามกอฟ์ท อุทยาน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป หรือ ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ (มีใบรับรองการอบรม)

ความเป็นมา

อันเนื่องมาจาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลต้นไม้ใหญ่ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ และปัญหาสำคัญของการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รุกขกรของหน่วยงาน ในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาการ ดูแล รักษา ต้นไม้ของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ 

คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

จันทร์ 20 สิงหาคม [ภาคบรรยาย]

 • หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
 • การประเมินสุขภาพและความเสี่ยงของต้นไม้ใหญ่ พร้อมทดลองทำแบบประเมิน

อังคาร 21 สิงหาคม [ภาคบรรยาย]

 • การเลือกใช้อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้
 • หลักการอุดโพรงผุต้นไม้ และชมสาธิตการอุดโพรง
 • หลักการทำงานที่สูง และชมสาธิตการใช้อุปกรณ์ทำงานบนต้นไม้

เสาร์ 25 สิงหาคม [ภาคปฏิบัติ]

 • การทำความรู้จักอุปกรณ์ช่วยปีนไต่เพื่อทำงานบนต้นไม้  
 • การใช้เงื่อน เชือก และอุปกรณ์เซฟตี้ ปีนไต่ ขึ้น-ลง ต้นไม้ 
 • เทคนิคการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธี Rope Access

อาทิตย์ 26 สิงหาคม [ภาคปฏิบัติ]

 • การฝึกโรยกิ่งไม้กรณีต่างๆ ลงจากต้นไม้อย่างปลอดภัย  


  ​เหมาะสำหรับ

  ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ที่ต้องการ
  • เพิ่มความรู้สามารถด้านรุกขกรรม ปรึกษาทางเทคนิค การดำเนินงาน จัดการรายได้-ต้นทุน
  • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
  • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
  • โอกาสในการร่วมงานหรือฝึกงานกับธุรกิจด้านรุกขกรรม 
  • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก

  หมายเหตุ

  • มีอาหารเที่ยงบริการ


  ติดต่อสอบถาม 

  โทรศัพท์ 0961244985 ไลน์ไอดี @th-arbor (มี@ด้านหน้า)

  Tickets

  No Tickets Available

  0a94601dbdad285f619f597788e5688b7761f013
  Organized by
  http://www.th-arbor.com/workshop.html