Education

The Future of Startup อนาคต Startup ไทย

6d72529d8750bec1ef5249f47a39347709d883bd
The Future of Startup อนาคต Startup ไทย

        ในยุคที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในยุคที่วิสาหกิจเริ่มต้นเข้ามาเพื่อสร้างการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างแผนธุรกิจคลุมไว้ ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นไว รายที่พัฒนาตัวเองได้แล้วอยู่รอดและไปต่อได้ไกล เห็นได้จาก บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ติดอันดับมูลค่า TOP 10 ระดับโลกกว่าครึ่งเป็นแนวการเริ่มต้นจากวิสาหกิจเริ่มต้นเกิดพัฒนาอย่างรวดเร็ว บริษัทเกิดขึ้นมาไม่ถึง 10 ปีก็สามารถโตเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้ง Google(Alphabet), Facebook, Apple, Amazon, Microsoft ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งในโลกร่วมถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นก็ได้เข้ามาแทรกซึมในชีวิตประจำวันของทุกคน 

        จากความสำคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้แข็งแกร่ง ทุกภาคส่วนจึงร่วมกันพัฒนาให้ Startup เติบโต

ผู้ที่อยู่ในวงการมีส่วนในการผลักด้านพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น มาร่วมพูดถึงอนาคตของ Startup ไทยในงานเสวนาวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม นี้  

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ที่อยู่ในจุดวางนโยบายในการสนับสนุน Startup ไทย 

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ขับเคลื่อนการร่างพ.ร.บ.พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรมเชิงนโยบาย และการตั้ง National Regulatory Sandbox กับการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ที่บุกเบิกบริษัทลงทุนใน Startup ไทย ที่จะมาชี้ให้เห็นถึงการลงทุน Startup ต้องมองอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้ขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐให้สนับสนุน Startup อย่างถูกจุด 

คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ เจ้าของสื่อแห่งวงการ startup ที่ใครๆ ก็ต้องพูดถึง เธอมีข้อมูลการเคลื่อนไหวที่อัพเดทที่สุดในวงการ ทั้งด้าน startup และ นักลงทุน ที่จะมาชี้แจ้งให้เห็นถึงการเติบโต และก้าวต่อไปของ startup ไทย ในสายตาสื่อที่เห็นมาทั่วโลก

คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน ผู้ที่เคยทำบริษัทใน Silicon Valley เคยต่อยอดขยาย Startup ที่ IPO มาขยายในไทย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนภาควิสาหกิจให้เข้าใจการทำธุรกิจ และเชื่อมต่อกับกลุ่มนักลงทุน

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้บริหาร accelerator startup ที่มองศักยภาพของทีม ไอเดีย และผลักดันให้ไปไกลถึง series A  ในด้านการเงิน กับมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!กำหนดการ 

8:30 – 9:15        ลงทะเบียน พร้อมร่วมฟังสัมมนา

9:15 - 9:30        รับประทานอาหารว่าง


9:30 – 10:30       “การปรับเปลื่ยนนโยบายเพื่อ Startup ไทย”
                            โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
                                  รองเลขาธิการ สวทน    

                                  ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร                                                                                                             ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
                                  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม                                                                                                      นายก สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่

                                  คุณธนพงษ์ ณ ระนอง                                                                          นายก สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

                                  คุณปริวรรต วงษ์สำราญ                                                                                                          ผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย


10:30 – 10:45      สื่อ Startup มองเห็นทิศทางการเติบโต startup อนาคตเป็นอย่างไร” 

                          โดย  คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ                                                                                                          ผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce สื่อด้านวงการ Tech ในโลกธุรกิจครอบคลุม SEA


10:45 – 11:00      มุมมองของนักลงทุนตั้งแต่ขั้นไอเดียจนไปถึงการ IPO
                          โดย    คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน                                                                                                 กรรมการบริหาร Bangkok Venture Club
11:00 – 11:15      การลงทุน การปั้น Startup อย่างไรให้ถึง series A
                          โดย     คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์                                                                                            กรรมการผู้จัดการ dtac Accelerate

แล้วมาพบกัน

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 11:30 น.

 SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษก) หอประชุมศาสตาตารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C 


   สถานที่ / การเดินทาง

   • สามารถเดินทางด้วย MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม ออกทางประตู 3
   • หากนำรถมาจอด ผู้ร่วมงานสามารถประทับตราจอดรถเพื่อจอดฟรีได้ 4 ช.ม.


   ช่องทางการติดต่อ

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

   Line ID : @thefutureofstartup  หรือ

   082-977-6868 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน)

   Tickets

   No Tickets Available

   433c701903c926d183d33e1f23a9fa07c26f6f65
   Organized by
   Thai Venture Capital Association