Education

ขอนแก่นทศวรรษหน้า : ปลุกจิตวิญญาณ พัฒนาขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะ

Poster placeholder
ขอนแก่นทศวรรษหน้า : ปลุกจิตวิญญาณ พัฒนาขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะ

ขอนแก่นทศวรรษหน้า

ปลุกจิตวิญญาณ พัฒนาขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะ

ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ส.ค. 61

เวลา 14.00-17.00 น. @JUMP Space

ขอเชิญผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะ

มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน มุมมอง แนวคิด ปลุกจิตวิญญาณนักพัฒนาในตัวคุณ

กับ


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, หมวก, แว่นกันแดด และข้อความชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม


"มนุษย์ทุกคนต้องค้นพบตัวเองว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร ชีวิตผมเปลี่ยนเพราะดอกหญ้าช่วยฉุดให้คิดว่าผมเกิดมาทำไม เพื่ออะไร และโชคดีที่หลายๆ คนซึ่งผ่านมาในชีวิตช่วยผลักดันและเจียระไนให้เดินมาสู่จุดนี้

ผมค้นพบตัวเองจากการอ่านหนังสือ สนทนากับผู้คน สนทนากับดอกไม้ เหล่านี้เป็นครูหมด สุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “เมื่อศิษย์พร้อม ครูก็มา” ถ้าเราไม่พร้อม แม้ครูอยู่ตรงหน้าก็ไม่เห็น ครูเป็นได้ทั้งดอกไม้ สายฝน เหตุการณ์บางอย่างในชีวิต แววตาเด็กบางคน ความช่วยเหลือจากคนบางคน"

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

ผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง

"เราต้องหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ให้ได้ เพราะจีดีพี (ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ) เป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความยากจน คนที่ยากจนก็คือพี่น้องเรา

ดังนั้น KKTT จึงมีเป้าหมายสำคัญเพียงข้อเดียวคือการทำให้จีพีพี (Gross Provincial Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) ของขอนแก่นใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 12 ข้างหน้า ไม่รอจนถึง 30 ปี เพราะผมคิดว่าวันนั้นรัฐก็อาจยังทำไม่สำเร็จ"รศ.ดร. รังสรรค์ เนียมสนิท

ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีประสบการณ์ในการจัดทำยุทธศาสตร์บูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี


"รวบรวมเครือข่ายสร้างโมเดลประชารัฐ ในมุมมองของประชาชน "

ลงทะเบียนเลย!! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พบกัน

ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ส.ค. 61

เวลา 14.00-17.00 น. @JUMP Space


Tickets

No Tickets Available

Eab071944038f8f935574ddd553622140c40c869
Organized by
JUMP Space