Art Workshop for Kids : ชวนลูกจูงหลาน มาสร้างสรรค์งานศิลปะ

Poster placeholder
Art Workshop for Kids : ชวนลูกจูงหลาน มาสร้างสรรค์งานศิลปะ

"ศิลปะเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

ศิลปะช่วยให้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการแตกแขนงได้กว้างไกล"


ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 3-12 ปี พาน้องๆ มาร่วม Workshop งานศิลปะ

ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และเด็กๆ ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการสร้างสรรค์และจินตนาการ จะมีความคิดที่แตกต่างจากเด็กๆคนอื่นๆทั่วไป เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิดและแสดงออก


ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทั้งสิ้น ผู้คนต่างๆบนโลกนี้ จะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถค้นหาไอเดีย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากความถนัดของตัวเอง เพื่อแก้ไขปัญหาโลกแตกให้กับสังคม


ปลูกฝังด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ให้เด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เมื่อพวกเค้าเติบใหญ่ เค้าจะเป็นผู่ใหญ่ที่ทำงานด้วยความสุข และส่งต่อความสุขให้คนในสังคมต่อไป


ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม


**เสริมสร้างสมาธิ
**คิดเป็นขั้นเป็นตอน
**รู้จักการวางแผน
**ผิดหวังเป็น
**กล้าแสดงออกทางความคิด/อารมณ์
**แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
**มีความพยายาม
**รู้แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ
**ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก
**ปรับตัวร่วมกับผู้อื่น
**มีความสุขจากภายใน
**คิดด้วยความรอบคอบ
**มีวินัย
**คิดวิเคราะ์เป็น
**ภูมิใจในตัวเอง
**มีความคิดสร้างสรรค์
**สื่อสารได้ดี
**มองและคิดเป็นภาพได้
**กล้าตัดสินใจ
**มีคุณธรรม
**เรียนรู้หลายบทบาท
**ยอมรับความจริง
**เข้าใจเรื่องรอบๆตัวได้ดี
**ช่างสังเกตุ
**ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
ทักษะชีวิตเหล่านี้จะช่วยให้ลูกๆ นำไปปรับใช้กับการเรียนที่โรงเรียนได้ดี และมีความสุขมากขึ้น ทักษะเหล่านี้ไม่ได้เรียนรู้ได้ในห้องเรียน แต่เรียนรู้ได้จาก การเล่นจริง ทำจริง เลอะจริง และเรียนรู้ทักษะจริงๆ



****มาเติมเต็ม ช่วงเวลาดีๆ และสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับเด็กๆกันนะคะ

จำนวนจำกัด รีบลงทะเบียนเลย!!

พบกัน

ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ส.ค. 61

เวลา 10.00-12.00 น. @JUMP Space


Tickets

No Tickets Available

D6d9423536a9aa344f3a29f26aafb6609ebbbf57
Organized by
JUMP Space