Sports

KILORUN HANOI 2019

8a1dd2d64bb212f5acd63698cbdda5c0ef5b9b56
KILORUN HANOI 2019
        

KILORUN HANOI

Page : KILORUN.COM

**Book Now! Limited Tickets Available!**

** Đăng ký ngay bây giờ! Số lượng vé có hạn!**


What is KILORUN?/ KILORUN là gì?

        When the run isn’t measured only with kilometres, but also measured in kilograms. Here is "KILORUN"

          Khi chạy bộ không chỉ được tính bằng kilomet, mà còn được tính bằng kilogram. Đó chính là “KILORUN”

KILORUN is divided into 2 categories:
                   Lễ hội KILORUN được chia làm 2 đường chạy:

1. KG (Kilogram) or Dinner Run,  
        For KG (Kilogram) or Dinner Run, the walk & run route that measured by Kilograms. Along with the iconic attractions, Runners will get a chance to taste the signature dishes around the city. After tasted the dishes, the runners who gain weight 0.5 KG and 1 KG will receive the special KG medal. And that’s where the KG : Dinner Run comes from.

1. KG (Kilogram) hoặc Dinner Run

          Đối với KG (Kilogram) hoặc Dinner Run, việc đi bộ hoặc chạy sẽ được tính bằng Kilograms. Dọc theo các địa điểm thu hút đặc sắc, người tham gia sẽ có cơ hôi được thưởng thức các món ăn đặc sản vòng quanh thành phố. Sau khi ăn, người chạy tăng được từ 0.5-1kg sẽ được nhận huy chương KG đặc biệt. Và đó chính là đặc trưng của KG (Kilogram): Dinner Run


2. KM (KILOMETRE) or Breakfast Run 

        The KM (KILOMETRE), Runners will get a chance to experience the culture, architectures and the view of iconic attractions along the route, which are divided into 3 distances; (short) Run 2.3 KM , M (medium) Run 6.7 KM, and L (long) Run 10.7 KM

2. KM (KILOMETRE) hoặc Breakfast Run

          Đối với KM (KILOMETRE), người chạy sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa, kiến trúc và ngắm nhìn các danh lam thắng cảnh dọc tuyến đường chạy, được chia thành 3 cự li:

Vòng chạy S (Short) 2.3KM, Vòng chạy M (medium) 6.7 KM, và vòng chạy L (long) 10.7 KM


City destinations of KILORUN 2018
 • 1st  KILORUN BANGKOK :   Ancient City Bangkok, Thailand [24-25 March 2018]
 • 2nd KILORUN BALI      :  Bali, Indonesia [2-3 June 2018]
 • 3rd KILORUN OSAKA   :  Osaka, Japan [30 September 2018]
 • 4th KILORUN HANOI    : Hanoi, Vietnam  [2 March 2019]


Các điểm đến của Lễ hội KILORUN 2018

 • Điểm đến thứ nhất KILORUN BANGKOK : Thành phố cổ Bangkok, Thái Lan (24-25/03/2018)
 • Điểm đến thứ 2 KILORUN BALI: Bali, Indonesia (2-3/06/2018)
 • Điểm đến thứ 3 KILORUN OSAKA : Osaka, Nhật Bản (30/09/2018)
 • Điểm đến thứ 4 KILORUN HÀ NỘI: Hà Nội, Việt nam (02/03/2019)
Ngày hội chạy bộ

Thức ăn/ Vui vẻ/ Bạn bè/ Gia đình


Categories

Regular Prices/Giá vé 

KG : Dinner Run (Medal+Apron)(Huy chương và Tạp dề)

   KG 0.5 Kilograms : Ticket 1,500 THB (1.050.000 VND)

   KG 1 Kilogram  : Ticket 1,500 THB (1.050.000 VND)

   KG 0.5 Kilograms: Giá vé 1.050.000 VND

   KG 1 Kilogram  : Giá vé 1.050.000 VND


   KM : Breakfast Run (Medal+Running Shirt) (Huy chương và áo thun)

     S (Short) RUN | 2.3 Kilometers : Ticket 500 THB (350.000 VND)

     M (Medium) RUN | 6.7 Kilometers  : Ticket 700 THB (488.000 VND)

     L (Long) RUN | 10.7 Kilometers : Ticket 1,000 THB (698.000 VND)

     (For S,M and L Run, the runner must be 6 years old or older by the date of registration) 

     Vòng chạy S (Short)/ 2.3 Kilomet: vé 500 THB (350.000 VND)

     Vòng chạy M (Medium)/ 6.7 Kilomet: Vé 700 THB (488.000 VND)

     Vòng chạy L (Long)/ 10.7 Kilomet: Vé 1,000 THB (698.000 VND)

     (Đối với vòng chạy S, M và L, người chạy phải đủ 6 tuổi trở lên tính đến ngày đăng ký)


     PACKAGE: KM+KG 

     KG 0.5 / KG 1.0 + S (Short) RUN | 2.3 Kilometres : Ticket 1,800 THB (1.117.000 VND)

     KG 0.5 / KG 1.0 + M (Medium) RUN | 6.7 Kilometres  : Ticket 1,980 THB (1.228.000 VND)

     KG 0.5 / KG 1.0 + L (Long) RUN | 10..7 Kilometres : Ticket 2,250 THB (1.397.000 VND)

     KG 0.5 / KG 1.0 + Vòng chạy S (Short)/ 2.3 Kilomet: Giá vé 1,800 THB (1.117.000 VND)

     KG 0.5 / KG 1.0 + Vòng chạy M (Medium) 6.7 Kilometres : Giá vé 1,980 THB (1.228.000 VND)

     KG 0.5 / KG 1.0 + Vòng chạy L (Long) | 10.7 Kilometres : Giá vé 2,250 THB (1.397.000 VND)

     * Remark: Ticket fee included VAT 7%. Excluded others fee upon your payment method.
     *Ghi chú: Giá vé đã bao gồm thuế GTGT 7%. Không bao gồm các chi phí khác tùy thuộc hình thức thanh toán


     Race Collection/Bộ sưu tập 

     KM : Breakfast Run

     **  KM Running Shirt + BIB + Medal**// FOR KM RUNNERS

     ** Áo KM + BIB + Huy chương**/ Cho người tham gia chạy KM


     KG : Dinner Run 

     ** KG Apron + BIB + Medal**// FOR KG RUNNERS

     ** Tạp dề KG  + BIB + Huy chương**/ Cho người tham gia chạy KG


     ** KG and KM Medal Collection for 4 Countries **

     ** Bộ sưu tập huy chương KG và KM cho 04 quốc gia**


                                                  

     ** Spacial Promotion from Air Asia for KILORUN Ticket**

             For the special 10% discount promotion from Air Asia for KILORUN Ticket, You will need to buy Air Asia ticket, from anywhere but the destination should be Vietnam only!! Travel period is between 1 March – 31 March 2019 following these processes :

     1. Enter the code "AAHANOI" promotional code box and click "apply"

     2. Please scroll down to see Air Asia Ticket Type and purchase as normal


     ** The applicants need to fill 6 digits booking number provided by Air Asia before confirming the payment.
     ** BOOKING NUMBER allowed for 1 Passenger per 1 KILORUN Ticket ONLY!!!
     ** We have limited tickets for Air Asia Ticket Type.
     ** The promotions are limited and may not be available on all flights. Air Asia's Terms and conditions are apply.  
     ** The organizer reserves the rights to verify eligibility user for Air Asia Special Promotion without prior notice. If the organizer found any intentional dishonest act, repeat  booking number for buying KILORUN Ticket or not eligible booking number or fraud.  The organizer reserves the rights to NOT REFUND!! the registration fees for ANY REASON!!!!
      

     ** Khuyến mãi đặc biệt từ Air Asia cho vé lễ hội KILORUN **

          Để hưởng khuyến mãi giảm giá đặc biệt 10% từ Air Asia cho vé lễ hội KILORUN, bạn phải mua vé Air Asia, từ bất kỳ nơi nào nhưng có điểm đến là Việt Nam!! Thời gian đi từ 01/03 đến 31/03/2019, theo quy trình sau;

     1. Nhấn mã “AAHANOI” vào mục mã khuyến mãi và nhấp “Apply”

     2. Kéo xuống để xem các loại vé Air Asia và thực hiện mua như bình thường

     ** Người mua phải điền mã đặt chỗ gồm 6 chữ số do Air Asia cung cấp trước khi xác nhận thanh toán

     ** Mã đặt chỗ chỉ áp dụng cho 1 hành khách trên 1 vé KILORUN

     ** Số lượng vé có hạn cho loại vé Air Asia

     **Số lượng khuyến mãi có hạn và có thể không còn cho tất cả các chuyến bay. Áp dụng các điều khoản và điều kiện của Air Asia

     **Ban tổ chức có quyền kiểm tra tính hợp lệ của người sử dụng khuyến mãi đặc biệt Air Asia mà không cần thông báo trước. Nếu Ban tổ chức tìm thấy bất kỳ hành động cố ý không trung thực, sử dụng lại mã đặt chỗ để mua vé KILORUN hoặc mã đặt chỗ không hợp lệ hoặc bị lỗi. Ban tổ chức có quyền không hoàn lại khoản phí đăng ký vì bất cứ lý do nào. 


     ** ผู้เข้าร่วมกิจกรรม KILORUN HANOI จะได้รับการสมัครสมาชิก All runners in KILORUN HANOI will auto-enrolled for AirAsia BIG Loyalty member, for more information https://goo.gl/ZxvCTA
     - Rules and Conditions for BIG Loyalty program: https://goo.gl/d9f7XD

     - Privacy pilicy https://goo.gl/VQ1VN3


     ** Tất cả người tham gia lễ hội KILORUN Hà Nội sẽ được đăng ký tự động là thành viên của AirAsia BIG Loyalty, xem thêm thông tin tại

     - Quy định và điều kiện cho chương trình BIG Loyalty: https://goo.gl/d9f7XD

     - Chính sách riêng tư: 


     ***หากท่านใดพบปัญหาในการสมัคร สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 83 989 6780, (+6683 989 6884

     *** Nếu gặp vấn đề khi đăng ký trực tuyến, có thể đăng ký trực tiếp qua số điện thoại (+6683 989 6780, (+6683 989 6884


     KILORUN Rules & Conditions: 
     1. Participants must fully understand and compliance rules & regulations.
      Người tham gia phải hiểu rõ và tuân thủ các quy định.
     2. Participants must physically be healthy and accept the condition in the Waiver form.
      Người tham gia phải có sức khỏe tốt và chấp nhận điều kiện theo mẫu biểu xin miễn.
     3. For KM Run (S Run, M Run and L Run) the runners must be 6 years old or over by the date of registration.
      Đối với KM RUN (Vòng chạy S, Vòng chạy M, Vòng chạy L), người tham gia phải từ 6 tuổi trở lên tính đến ngày đăng ký tham gia.
     4. For KG Run (walking and eating) the runners who age under 6 year old, the parents have to registering for the race in the same category and take care of their child all the time.
      Đối với KG RUN (Đi bộ và ăn), người tham gia dưới 6 tuổi phải có bố mẹ cùng đăng ký tham gia cùng loại hình đua và chăm sóc trẻ trong suốt quá trình tham gia.
     5. Competitive right cannot be transferred to others in any case.
      Quyền tham gia không được chuyển nhượng cho bất kỳ ai trong bất kỳ trường hợp nào.
     6. Parents, relatives, followers, friends or disqualified /finished participants are prohibited to enter the race or disturb others who are in the competition. (For all categories)
      Bố mẹ, người thân, những người theo dõi, bạn bè hoặc người tham gia đã kết thúc vòng đua hoặc không hợp lệ không được phép bước vào đường đua hoặc cản trở người khác đang tham gia thi đấu (đối với tất cả các loại hình).
     7. The organizer reserves the right to postpone, cancel or stop the event that the organizer sees fit without prior notice.
      Ban tổ chức có quyền hoãn, hủy hoặc dừng sự kiện nếu thấy phù hợp mà không cần báo trước.
     8. Participants agree to pick up Race kit by themselves or show the letter of Authority is case of the representative. 
      Người tham gia phải đến nhận bộ sản phẩm và tài liệu thi đấu hoặc trình giấy ủy quyền đối với trường hợp nhận thay.
     9. Photos,video/voices records, articles, and race statistics are all reserved under the right of the organizer. They are possibly publicized and broadcasted to media such as newspapers, the internet, TVs, magazines,etc. Runners can make use of their photos, video/voices records without permission.However, all photos and video/voices records of the event as well as the race are absolutely prohibited for commercial exploitation.
      Các hình ảnh, video, thu âm, các bài báo và số liệu thống kê đường đua được bảo lưu bởi ban tổ chức. Chúng có thể được công khai hoặc phát trên phương tiện truyền thông như báo chí, mạng internet, tivi, tạp chí, … Người tham gia có thể sử dụng hình ảnh, video/ thu âm của họ mà không cần sự cho phép của ban tổ chức. Tuy nhiên, tất cả hình ảnh, video/ thu âm của sự kiện cũng như đường đua tuyệt đối bị cấm sử dụng cho việc khai thác thương mại.
     10. The organizer reserves the right to change the rules of the competition without prior notice.
      Ban tổ chức có quyền thay đổi quy định của cuộc đua mà không cần báo trước.
     11. The registration fees are included 7% tax fee only. The other services depend on the payment method.
      Phí đăng ký chỉ bao gồm 7% thuế. Các dịch vụ khác phụ thuộc vào hình thức thanh toán.
     12. Ticket cannot be changed, return for money, transfer nor exchange for any reasons
      Vé không được đổi, hoàn tiền, chuyển nhượng hoặc trao đổi vì bất kỳ lý do nào.
     13. Ticket is non-refundable and cannot be changed in case of the event has to be cancelled due to a natural disaster.
      Vé không được hoàn lại hoặc không được đổi trong trường hợp sự kiện bị hủy do thảm họa thiên nhiên.
     14. Participants agree to be dismissed during the race if violate any rules &regulation or organizer see fit.
      Người tham gia đồng ý bị trục xuất khỏi đường đua nếu vi phạm bất kỳ quy định, luật lệ hoặc trong trường hợp ban tổ chức thấy hợp lý.

     15.  T-shirt size will be made by the quota.
      Size áo thun sẽ được cấp theo hạn mức.

     16. Ticket prices may vary depending on the currency.
      Giá vé có thể thay đổi theo tỷ giá tiền tệ.

         17.  Participants acknowledge receipt of first aid in case of injury or illness occurs
               during the competition, regardless of the responsibility of the organizer
               concerning the method, course, etc.

      Người tham gia phải chấp nhận việc nhận sơ cứu trong trường hợp bị chấn thương hoặc ốm bệnh trong quá trình tham gia đường đua, bất kể trách nhiệm của ban tổ chức liên quan đến phương pháp, khóa đào tạo. 

          18. Participants shall exempt the organizer’s responsibility for accidents, losses       
               and injuries during the competition and could not request compensation for
               damages.
               Người tham gia sẽ miễn trừ trách nhiệm của ban tổ chức đối với tai nạn, mất
               mát hoặc chấn thương trong quá trình tham gia đường đua và không được               quyền yêu cầu bồi thường.

          19. In case of participants are underage; families, relatives, parents / guardians of           the participants shall acknowledge and accept all the agreements of this   
               competition.
               Đối với người tham gia dưới tuổi, gia đình, người thân, bố mẹ hoặc người
               bảo hộ phải hiểu và chấp nhận tất cả các yêu cầu của cuộc đua.

          20. Please follow the specific route and traffic rules . If you are instructed by the
                course director, please follow the instructions.

      Ngoài ra, vui lòng theo hướng dẫn của Ban tổ chức vể các vấn đề liên quan đến cuộc đua. Nếu người tham gia không tuân theo, xem như không hợp lệ.

           21. In addition to the above, please follow the instructions of the organizer
                regarding matters concerning the competition. If the participant does not                   comply, it may be disqualified.
                Ngoài ra, vui lòng theo hướng dẫn của Ban tổ chức vể các vấn đề liên quan             đến cuộc đua. Nếu người tham gia không tuân theo, xem như không hợp lệ.

          22. The organizer shall comply with the law concerning the protection of personal          information and related laws and regulations for handle personal information.            The acquired personal information will be used for program formation and                  preparation, recording announcement on official website and other competition          management and necessary communication etc.
              Ban tổ chức phải tuân thủ luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và                các quy định, luật liên quan về việc nắm giữ thông tin cá nhân. Thông tin cá            nhân thu được sẽ được sử dụng để lập danh sách và chuẩn bị chương trình,            đăng thông báo trên trang web chính thức và các kênh thông tin khác trong            trường hợp cần thiết,

          23. Thiscompetition may be broadcasted on television and online program.

      Cuộc đua này có thể được phát sóng trên ti vi và các chương trình online.

      For more information and updates about KILORUN 
      Xem thêm thông tin và cập nhật về KILORUN          KILORUN.com


               facebook.com/KILORUN        

              kilorun2018@gmail.com            
                         
              @KILORUN2019

      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ twitter png        twitter.com/kilorun

      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line png
              @KILORUN

      ------------------------------------------------------------

      Thank you and see you at KILORUN!

      ------------------------------------------------------------

      Tags: #KILORUN #KiloRunHanoi2019 #Dinnerrun #Breakfastrun #วิ่งกินเที่ยวเรื่องเดียวกัน #therunningfestival #Indexcreativevillage #AirAsiaThailand

      Contact: Liên hệ:

      Index Creative Village PLC.
      Address: 545  Soi Pridi Bhanomyong 42, Sukhumvit 71 Rd., North Prakanong, Wattana, Bangkok 10110, Thailand  
      Telephone: (+66) 9 4492 69999, (+66) 8 3989 6780

      Tickets

      No Tickets Available

      6501bc9a761639c943ae038681e97fed71a5de0a
      Organized by
      Index Creative Village