Education

The Leadership Habits - อุปนิสัยผู้นำสู่ความสำเร็จ

D9c739af4840e5b47ac8853be3e4f2040a34c8f8
The Leadership Habits - อุปนิสัยผู้นำสู่ความสำเร็จ
“ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะมีวิสัยทัศน์ สร้างผู้นำรอบตัว นำพาทีมและองค์กรให้เติบโตสู่ความสำเร็จ ขณะที่ผู้นำทั่วไปแค่บริหารงานให้อยู่รอดได้ไปวันๆ” 
.
เข้าสู่ยุคดิจิทัล การเป็นผู้นำของทีมและองค์กรที่จะเติบโตได้นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป จากยุคเก่าคือผู้นำเป็นคนเก่งที่สุด วิ่งนำหน้าและปกครองลูกน้องด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด
.
กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ คือเป็นผู้กำหนดทิศทาง สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำงานโดยใช้ศักยภาพสูงสุดที่พวกเค้ามี 
.
ดังนั้นผู้นำยุคใหม่ ต้องสามารถเป็น Role Model ที่ดี ส่งเสริมให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผล ทีมงานสามารถสร้างผลลัพธ์และนวัตกรรม นำพาองค์กรไปตามวิสัยทัศน์ที่ทุกคนต่างมองเห็นภาพร่วมกัน
.

ผู้นำยุคใหม่ จึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน 3 มิติ

.
1. Mindset มีทัศนคติที่ดี สามารถเป็น Role Model และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานได้
.
2. Performance สร้างประสิทธิภาพการทำงานกับทีมด้วยการวางแผน และปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัย
.
3. Teamwork มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ทีมรักและร่วมมือกัน
.
เพื่อให้คุณได้พัฒนาตนเองเป็นผู้นำที่แท้จริง หลักสูตร "The Leadership Habits - อุปนิสัยผู้นำสู่ความสำเร็จ” ถูกออกแบบมาจากศาสตร์จิตวิทยาล่าสุด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเจ้านายทั่วไปให้กลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูง
.

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

.
1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะ ในการเป็นผู้นำที่ดี
2. รู้วิธีจัดการอารมณ์ตัวเอง บริหารเวลาและภารกิจที่รัดตัวได้
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองและทีม สื่อสารให้ทีมเข้าใจในเป้าหมายองค์กร
5. สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
6. ลดอัตตา ความขัดแย้งที่สะสมจากการทำงาน และสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
.

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารองค์กร 
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงาน 
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง
.

วิทยากร: “อ.เรือรบ” 

นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand 
นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 
.

"The Leadership Habits - อุปนิสัยผู้นำสู่ความสำเร็จ”

กำหนดการ 

วันที่ 26-27 ต.ค. เวลา 09.30-16.30
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร
.
ราคา 7,900 บาท รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก (รับจำกัดเพียง 20 ท่าน)
.
พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 5,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 19 ต.ค.นี้
และราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 4,900 บาทเท่านั้น
.
ติดต่อสอบถาม Line @learninghub หรือ คุณมด โทร 089 136 4330
.

Course Outline เนื้อหาการอบรม 2 วัน ตั้งแต่ 09.30-16.30 

Day 1: Leadership Mindset & Self Mastery

การเป็นผู้นำที่ดี เริ่มด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้จักตัวเองเป็นอย่างดี รู้จุดอ่อน จุดแข็ง สามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำทีม และสร้างความสำเร็จให้องค์กรต่อไป
.
• Leadership Model โมเดลของผู้นำยุคใหม่ ที่จะครองใจทีมงาน ลูกค้าและสังคม
• Leadership Principle หลักการของผู้นำ ที่ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
• Leadership Habits อุปนิสัยของผู้นำ ที่จะนำพาทีมสู่ความสำเร็จ
• Habit of Choice ผู้นำ เป็นผู้กำหนดสถานการณ์ในชีวิตตัวเอง และรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี
• Habit of Vision วิสัยทัศน์ของผู้นำ สร้างภารกิจและมีเป้าหมายที่ท้าทายตัวเอง
• Habit of Execution ผู้นำรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญ วางแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีวินัย
.

Day 2: Communication & Collaboration

การเป็นผู้นำที่ดีต้องเข้าใจคน และสามารถประสานงานระหว่างทีมและข้ามสายงานได้ จึงสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจ Personality Type ของคนในแบบต่างๆ มองเห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสม และสื่อสารในสไตล์ที่เข้าถึงใจผู้ฟังได้ 
.
• Habit of Attitude ทัศนคติของผู้นำ สร้างผลประโยชน์ร่วม ทำอย่างไรให้ Win - Win
• Habit of Communication ทักษะสำคัญของผู้นำ คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• Habit of Collaboration อุปนิสัยของผู้นำ ประสานความต่างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
• Habit of Fulfillment ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เติมเต็มตัวเองได้และเป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อไป
• Secret of Leadership เผยสุดยอดเคล็ดลับผู้นำ ที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ


Tickets

No Tickets Available

E7f125d56485cf41d9fc124727769d6934d46c8b
Organized by
Learning Hub Thailand