Education

[F R E E Seminar] Empowering IT Skills for Future Workforce with CompTIA

56b359cfdc638f6b9dd71dacd2185557e90f1c46
[F R E E Seminar] Empowering IT Skills for Future Workforce with CompTIA

Empowering IT Skills for Future Workforce with CompTIA

Are you ready to take your career to the next level?


มื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต เนื่องจากความหลากหลายของนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานสำคัญที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน

Network Training Center (NTC) ซึ่งเป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทย ร่วมกับ CompTIA Thailand จัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “Empowering IT Skills for Future Workforce with CompTIA” เพื่ออัพเดทเทรนด์และแนวโน้มทางด้าน IT ในประเทศไทย พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในสายงานด้าน IT เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของสายงานซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ CompTIA เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เพียบพร้อม จึงเข้ามามีส่วนช่วยในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT ให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมผลักดันให้คนไทยได้รับการรับรองศักยภาพตามมาตรฐานสากล ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทางธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ รวมถึงใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ตรงกับทักษะความสามารถมากยิ่งขึ้น

โดยภายในงาน ทุกท่านจะได้พบกับผู้บริหารระดับสูงจาก CompTIA คุณ Amy Kardel, Chairwoman of CompTIA; คุณ Quy "Q" Nguyen, Vice chairman of CompTIA; และคุณ Todd Thibodeaux, President and CEO of CompTIA ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเผยถึงทักษะในอนาคตที่จำเป็นต่อการทำงานและการส่งเสริมผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาทในสายงาน IT มากยิ่งขึ้น
รายละเอียดงานสัมมนา  


วันที่:        วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
เวลา:        09.00 -12.00 น.
สถานที่:    Network Training Center, ชั้น 16 (แผนที่


เหมาะสำหรับ

 

 • CEO, CIO, CFO, CTO
 • IT manager, IT professionals, IT decision makers, Project managers
 • ผู้บริหารหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ที่สนใจอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี และทักษะด้าน IT ที่เป็นสำหรับการทำงานในอนาคต
 • นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


 • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้าน CompTIA IT Fundamentals ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • ผู้อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support
 • นักเรียน/นักศึกษา
 • นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ  


 • เพื่ออัปเดตเทรนด์และแนวโน้มทางด้าน IT
 • เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมค้นหาเส้นทางสู่เป้าหมายเพื่ออาชีพในอนาคต
 • สามารถต่อยอดความรู้และประสบการณ์เชิงลึกทางด้านไอที
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จากทีมผู้บริหารระดับสูงจาก CompTIA
 • ส่งเสริมผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาทในสายงาน IT มากยิ่งขึ้น


กำหนดการ


09:00 – 09:30     ลงทะเบียน
09:30 – 09:40     กล่าวเปิดงาน
09:40 – 10:20     “Empowering women in IT with CompTIA Roadmap”
    โดย Amy Kardel, Chairwoman of CompTIA
10:20 – 11:05     “Necessary IT skills and trends in Telecom industry”
    โดย Quy "Q" Nguyen, Vice chairman of CompTIA
11:05 – 11:20     "Critical emerging technologies mapping with CompTIA Cert."
    โดย Todd Thibodeaux, President and CEO of CompTIA
11:20 – 12:00   ร่วมประมูล CompTIA Exam Voucher ราคาถูกเหมือนได้ฟรี!


จำนวนผู้เข้าร่วมงาน: 50 ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน โดยจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล
ผู้ที่ไม่ได้รับการตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและขออนุญาตเรียนเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไปแทน

พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนามีสิทธิลุ้นรับ ฟรี • รับสิทธิ์ร่วมประมูล CompTIA IT Fundamentals, Cloud Essentials, Security+, และ Network+ Exam Voucher ราคาถูกเหมือนได้ฟรี! เริ่มต้นที่ 1,000 บาท


ติดต่อสอบถาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-634-7993-4 ต่อ 11 
Email:      support@trainingcenter.co.th  
Line:        @NTC-LINE


 CompTIA เป็น Certificate ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเน้นการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ออกใบรับรองให้กับบุคคลในวงการ ICT ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

 

Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)

Tickets

No Tickets Available

92f50f70e8828a4c76a206517cab69b6b064d9be
Organized by
Network Training Center