Screen shot 2561 08 26 at 11.32.24 pm

ทริป “เพาะกล้าไม้ ขยายผืนป่า อาสามาด้วยกัน” ep.2

โครงการ “เพาะกล้าไม้ ขยายผืนป่า อาสามาด้วยกัน” ep.2
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 (เวลา 06:30 – 20.30 น. )

ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปพร้อมกับเรา คนละ 790 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง คนละ 600 บาท สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ราชบุรี 
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการทริป 
06.30 - 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 - 10.00 เดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
10.00 – 10.30 เดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี พร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ 
10.30 – 11.00 รับฟังเรื่องการอนุรักษ์ผ่านประสบการณ์ตรงของพี่วิทยากร
11.00 – 12.00 กิจกรรม “เพาะกล้าไม้” อาสาทุกท่านร่วมกันเพาะกล้าไม้
12.00 - 12.50 รับประทานอาหารเที่ยง
12.50 - 16.00 กิจกรรม “ขยายผืนป่า สร้างโป่งและยิงหนังสติ๊ก” เพื่อสร้างแหล่งอาหารและบ้านให้สัตว์ป่า
16.00 - 18.30 เดินทางไปตลาดนัดโต้รุ่งราชบุรี เพื่อรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30 - 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : 
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เดินทางไปเอง เจอกัน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เวลา 10.00 น.หมายเหตุ 
1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ
2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วน
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

View Tickets
Date
22 Sep 2018 at 06:30 - 08:30
Add to Calendar
Location
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

Organized by

Logo asa transparent
อาสามาด้วยกัน

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo asa transparent

อาสามาด้วยกัน

Call

+66863979882

Facebook

facebook.com/asa.kreate/

Line

@asa.kreate

E-mail

jitjareon.a@gmail.com

Instagram

@@asa.kreate.official

Having trouble purchasing ticket? View Help Center