Workshop urban tree

อบรม เรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม

Urban Tree Workshop อบรม เรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง เช่น โรงแรม โรงเรียน รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร สนามกอฟ์ท อุทยาน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป หรือ ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ภูมิสถาปนิก (มีใบรับรองการอบรม แบบเก็บสะสมชั่วโมง)

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ 

สถานที่ : วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อาทิตย์ 23 กันยายน 

 • หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
 • นิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรมนิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรม
 • การวางผัง ต้นไม้ใหญ่ กับงานอาคารและการจัดสวน

จันทร์ 24 กันยายน 

 • การปลูกและล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด 1-5 เมตร
 • การป้องกันรักษาโรคแมลงศัตรูพืช

อังคาร 25 กันยายน

 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • การตรวจสอบวางแผนความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน
 • การปฐมพยาบาล

  พุธ 26 กันยายน

  • การใช้อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ที่เหมาะสม
  • การตัดแต่งกิ่งไม้ตามหลักรุกขกรรมสมัยใหม่
  • การเลือกใช้เลื่อยยนต์ วิธีใช้งานอย่างปลอดภัย และการดูแลรักษา

  พฤหัสบดี 27 กันยายน

  • การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
  • การใช้เงื่อน เชือก ที่เกี่ยวข้องกับงานต้นไม้ใหญ่

  ศุกร์ 28 กันยายน

  • การทำงานบนต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธี Rope Access
  • การทำความรู้จักและฝึกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์ปีนไต่เพื่อทำงานบนต้นไม้

  เสาร์ 29 กันยายน

  • การฝึกโรยกิ่งไม้กรณีต่างๆ ลงจากต้นไม้


  ​เหมาะสำหรับ

  ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ที่ต้องการ
  • เพิ่มความรู้สามารถด้านรุกขกรรม ปรึกษาทางเทคนิค การดำเนินงาน จัดการรายได้-ต้นทุน
  • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
  • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
  • โอกาสในการร่วมงานหรือฝึกงานกับธุรกิจด้านรุกขกรรม 
  • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก

  หมายเหตุ

  • มีอาหารเที่ยงบริการ


  ติดต่อสอบถาม 

  โทรศัพท์ 0961244985 ไลน์ไอดี @th-arbor (มี@ด้านหน้า)


  Tickets

  This event requires attendees to be at least 15 years old.
  Do you have promotional code for this event?
  1 วัน ในหัวข้อตามวันที่อบรม
  ฿1,250.00
  Available until 20 September 2018 16:30
  23-24 ก.ย. (2วัน) พื้นฐาน และ การปลูก/ล้อมต้นไม้ใหญ่ โรค แมลง
  ฿2,250.00

  หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
  นิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรมนิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรม
  การเลือกชนิดต้นไม้สำหรับปลูก
  การปลูกและล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด 1-5 เมตร
  การป้องกันรักษาโรคแมลงศัตรูพืช

  Available until 20 September 2018 16:30
  23, 26 ก.ย. (2วัน) พื้นฐาน และ การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่
  ฿2,250.00

  หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
  นิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรมนิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรม
  การเลือกชนิดต้นไม้สำหรับปลูก
  การใช้อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ที่เหมาะสม
  การตัดแต่งกิ่งไม้ตามหลักรุกขกรรมสมัยใหม่
  การเลือกใช้เลื่อยยนต์ วิธีใช้งานอย่างปลอดภัย และการดูแลรักษา

  Available until 20 September 2018 16:30
  23, 25, 27-28 ก.ย. (4วัน) พื้นฐาน และ การปีนต้นไม้อย่างปลอดภัยในแบบสากล
  ฿4,500.00

  ** มีประกันภัยสำหรับผู้ร่วมอบรม
  ** ผู้ฝึกสอนได้รับการฝึกรับรองจาก IRATA และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูงได้

  หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
  นิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรมนิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรม
  การเลือกชนิดต้นไม้สำหรับปลูก
  ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  การตรวจสอบวางแผนความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน
  การปฐมพยาบาล
  การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
  การใช้เงื่อน เชือก ที่เกี่ยวข้องกับงานต้นไม้ใหญ่
  การทำงานบนต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธี Rope Access
  การทำความรู้จักและฝึกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์ปีนไต่เพื่อทำงานบนต้นไม้

  หมายเหตุ
  เพื่อความปลอดภัย ผู้จัดสงวนสิทธิ์ให้ใช้อุปกรณ์การปีนไต่ที่ผู้จัดเตรียมให้เท่านั้น

  Available until 20 September 2018 16:30
  23, 25-29 ก.ย. (6วัน) พื้นฐาน และ การปีนตัดแต่ง/โรยกิ่งไม้สูงลงพื้นด้วยเชือก อย่างปลอดภัย
  ฿5,940.00

  ** มีประกันภัยสำหรับผู้ร่วมอบรม
  ** ผู้ฝึกสอนได้รับการฝึกรับรองจาก IRATA และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูงได้

  หลักรุกขกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
  นิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรมนิเวศวิทยาป่าไม้กับงานรุกขกรรม
  การเลือกชนิดต้นไม้สำหรับปลูก
  ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  การตรวจสอบวางแผนความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน
  การปฐมพยาบาล
  การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
  การใช้เงื่อน เชือก ที่เกี่ยวข้องกับงานต้นไม้ใหญ่
  การทำงานบนต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธี Rope Access
  การทำความรู้จักและฝึกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์ปีนไต่เพื่อทำงานบนต้นไม้
  การฝึกโรยกิ่งไม้กรณีต่างๆ ลงจากต้นไม้

  หมายเหตุ
  เพื่อความปลอดภัย ผู้จัดสงวนสิทธิ์ให้ใช้อุปกรณ์การปีนไต่ที่ผู้จัดเตรียมให้เท่านั้น

  Available until 20 September 2018 16:30
  23-29 ก.ย. (7วัน) รวมทุกหัวข้อ การดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม
  ฿6,930.00
  Available until 20 September 2018 16:30

  *Some fees may be applied

  Need Help?
  Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
  Email :  pop@eventpop.me
  Line : @eventpop
  Payment We Accept Required Attendee Information
  Icon full name

  Full Name

  Icon phone number

  Phone Number

  Icon email

  E-mail

  Icon specific info

  Event Specific Information

  Ticket Available In
  Icn tix email

  Email

  Icn tix app

  App

  Icn tix print

  Printable PDF

  Th arbor logo 440 11

  www.th-arbor.com

  เราตั้งใจเผยแพร่ข้อมูลการจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ สามารถจัดการดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสมด้วยศาสตร์ของ รุกขกรรมสมััยใหม่ โดยคาดหวังให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับการประคับประคองให้คงอยู่กับการพัฒนาเมืองต่อไป นอกจากนั้น เรามีบริการคือ การจัดอบรม จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ หาผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ และ แอพพลิเคชั่น Plant Health Care System รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม