"ชุมชนแห่งการฟัง ก.ย. - The Succussful Mindset: 10 แนวคิดที่ทำให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จ" (Charity Event)

F90fe7ec426a3f84ad6efeeeddffa217d0d9ace9
"ชุมชนแห่งการฟัง ก.ย. - The Succussful Mindset: 10 แนวคิดที่ทำให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จ" (Charity Event)

"เคยสงสัยบ้างมั้ย คนที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน มีโอกาสพอๆกัน ทำไมสำเร็จไม่เท่ากัน"

.
จากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดพบว่า เด็กที่สามารถอดทนรอคอยไม่กินขนมในทันที จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าในระยะยาว 
.
เคล็ดลับความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ความฉลาด ความสามารถ ไม่ใช่โอกาสและโชคช่วย 
แต่มันคือ "Mindset"
.
ชวนคุณมาร่วมกันสืบค้นหาแนวคิดที่คนทั่วไปเชื่อ แต่กลับทำให้พวกเค้าไม่ก้าวหน้าไปไหน อีกทั้งสร้างอุปสรรคและทำให้ชีวิตไม่มีความสุข
.
ค้นพบ 10 แนวคิด ที่จะพาคุณก้าวสู่ความสำเร็จได้ ที่จะส่งผลบวกทั้งด้านการทำงาน ความสัมพันธ์ และความสุขในชีวิต
.
ในกิจกรรมการกุศล ตอน "The Succussful Mindset: 10 แนวคิดที่ทำให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จ"


สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. ทักษะการฟังเสียงภายในตัวเอง

2. อะไรคือความกลัวที่คุณเผชิญอยู่เป็นประจำ

3. คนที่มีความกล้า เค้าไปได้มันมาจากไหน

4. อยากใช้ชีวิตด้วยความกล้า ต้องทำยังไงบ้างกำหนดการ

จัดวันเสาร์ ที่ 15 ก.ย.61 

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

นำกิจกรรมโดย เรือรบ - CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ "Deep Communicationมอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)

(คำเตือน: รีบจองเลยนะครับ ไม่ต้องรอ เพราะกิจกรรมนี้เต็มเร็วมาก)

.

หากคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ก้าวหน้า ต้องมีเพื่อนที่สนับสนุนอยู่ข้างๆ อย่าลืมชวนคนใกล้ชิดและทีมงานมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ

.

ไว้เจอกันครับ

.

เรือรบ
CEO & Founder 
Learning Hub Thailand


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 500 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน

Tickets

No Tickets Available

6ae4531d11356357ac2fb473928a8b360782dfb4
Organized by
Learning Hub Thailand