Education

SCG Open House

Df7c185a7820d4c6b53275a30f67e11d1143fdbc
SCG Open House

**[Update] แจ้งเนื้อหาภายในงาน, ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในงาน SCG Open House

1.เนื้อหาและแรงบันดาลใจต่างๆที่ท่านจะได้รับภายในงาน

2.กำหนดการและเงื่อนไขที่ต้องรบกวนให้ผู้ร่วนงานปฏิบัติตาม

-------------------------------------------------------------------------------------------------

มาเปิดมุมมองใหม่ ให้คุณค้นพบ Passion ในการทำงานของตัวเองอีกครั้ง

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม SCG Open House สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ในการเยี่ยมชมในแต่ละรอบ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด **SCG Open House จะพาคุณไปค้นพบ...
เรื่องราวของคนยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนชีวิตการทำงานด้วย Passion 
เรื่องราวการคิดค้น Innovation และ Solution ที่ตอบโจทย์ทุกชีวิต
เรื่องราวของความใส่ใจที่ให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเอง 

ประสบการณ์ที่คุณจะได้พบภายในงาน SCG Open House

DISCOVER OUR PASSION
พี่ๆ น้องๆ พนักงาน SCG จากหน่วยงานและโปรเจกต์ต่างๆ ที่พร้อมแชร์ประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมและวิธีการทำงานในยุคดิจิทัลด้วย Passion อาทิ ทีมที่มี Passion ในการนำดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าและธุรกิจมากขึ้น  หรือทีมที่มี Passion ที่หาโอกาสทำงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นหัวหอก ออกไปมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้องค์กร เป็นต้น 

DISCOVER YOUR PASSION

ส่งต่อแรงบันดาลใจให้พร้อมขับเคลื่อนชีวิตต่อไปด้วย Passion โดยพี่ๆ ผู้บริหารระดับสูงของ SCG

SMART CAMPUS TOUR 

ร่วมชม…นวัตกรรมของเอสซีจี ที่พัฒนาขึ้นจาก Passion ที่ต้องการตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล…

 • นวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบ ผู้ช่วยในการตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่เข้าถึงยาก
 • โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ โซลูชั่นครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่เปลี่ยนพื้นที่เปล่าบนน้ำให้เป็นพลังงาน
 • ระบบอัจฉริยะโลจิสติกส์ ที่ติดตามและดูแลพนักงานขับรถตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดิจิทัลแพลทฟอร์ม ที่ช่วยให้เจ้าของบ้านเข้าถึงข้อมูลและบริการอย่างไร้ขอบเขต
 • Flexible Packaging ที่พัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลาย
 • ทางเลือกของผู้บริโภคหัวใจสีเขียว นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยแบรนด์ “เฟสท์”
 • และนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย

สัมผัส…บรรยากาศการทำงานที่ใส่ใจพนักงาน ด้วย…

 • สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ร่มรื่น และวิถีประหยัดพลังงานที่มีอยู่รอบตัว
 • การส่งเสริม ดูแลสุขภาพ และ Work Life Balance ด้วย Health Center
 • Smart Digital Life หรือการนำดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการทำงานและชีวิตประจำวัน

สัมมนานี้เหมาะกับใคร
 • คนรุ่นใหม่ หรือคนทำงานที่ต้องการค้นหา Passion หรือแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดมุมมองวิธีคิดและพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล 

คำแนะนำเพิ่มเติม
 • เพื่อร่วมประหยัดพลังงานตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบริหารที่จอดรถในพื้นที่ที่มีจำกัด ขอความร่วมมือเดินทางด้วยพาหนะร่วมเป็นหมู่คณะ หรือใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทาง
 • กรุณา Capture หรือ พิมพ์ QR Code จาก Registration Email และนำมาในวันงาน เพื่อเป็นการลงทะเบียนหน้างาน

กรุณามาก่อนเวลาเริ่มงาน เพื่อให้ตรงตามรอบในการเยี่ยมชม
และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

Tickets

Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.

No Tickets Available

F2160eb63f92e21d48fe1adf96d6688bd4d3de57
Organized by
SCG