งานนี้เป็นความร่วมมือของคนในวงการไอทีซีเคียวริตี้ ที่มีประสบการณ์จริงในสาย IT Security ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และ Demo Showcase : Threat Scenarios in-dept analysis ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

Tickets

No Tickets Available

Logo wisdom center
Organized by
Wisdom Center Co., Ltd.