Digital Wealth 5.0 (Blockchain l ICO l Cryptocurrency)

06 October 2018 09:00 - 17 November 2018 20:00
Ad bico 01basic eventpop02

Digital Wealth 5.0คือ?!!!
เส้นทางลัดยกระดับฐานะทางการเงิน!!!
รู้เท่าทัน Bitcoin!!
ป้องกันกลโกง !!!

คริปโตเคอเรนซี่ 360 องศา
รู้ 6 ช่องทางทำเงินใหม่

Blockchainปลี่ยนโลก
เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก


สาลินี ปันยารชุน ขยายงานด้านการศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒน์โนกุล จัดตั้งสถาบันBico Academy รอบรับตลาดธุรกิจการเงินดิจิทัล  เพื่อเน้นการให้ความรู้เเก่นักธุรกิจเเละประชาชน ให้มีความเข้าใจเเละปลอดภัยในการเลือกลงทุน  ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเเละในตลาดสากล ซึ่งจากฐานข้อมูลในสากลมีผู้ที่เข้าใจในระดับ Professional มีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของโลกเท่านั้น

โดยอาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไทยที่คว้ารางวัลนานาชาติสาขาความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน Security และฟินเทค รวมถึงได้ ใบรับรองเกียรติบัตรการันตีคริปโตเคอเรนซี่ expert จากองค์กรสากลเเละเป็นพีธีกรร่วม ญ  ออนไลน์ ผู้เชี่ยวขาญด้านการเงินเเละธุรกิจดิจิทัล

โดยในหลักสูตรนี้จะแบ่งปันด้วยกัน 3 หลักสูตร
1. Digital Wealth 5.0

2. เปิดโลกคริปโต Essential Trade ICO World Class
และมีใบรับรองจากสถาบัน
โดยการสัมมนา เปิดโลกคริปโต
มาเรียนรู้กันก่อนสาย!!

3. Digital Wealth 5.0 “รู้เท่าทันโลกBitcoin”
- คัมภีร์ Bitcoin Blockchain  ICO ตั้งเเต่นับ1
- ลงทุนอย่างไรไม่ถูกหลอก
- รู้ท่าทันBitcoin
- รู้และเข้าใจ คริปโตเคอเรนซี่ คืออะไร
- ทำเงินกับมันได้อย่างไร
- รู้ 6 ช่องทางในการทำเงิน

BICO Academy
สถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ติดตาม BICO Academy
Line@: BICO ACADEMY
Youtube: BICO ACADEMY

ติดต่อสอบถาม
คุณเกด  089-811-1692
อ.สาลินี  090-228-7999

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Ad bico 01basic eventpop03

BICO ACADEMY

06 5052 9450

Need Help?

Visit Help Center