Ad bico 01basic eventpop02

Digital Wealth 5.0 (Blockchain l ICO l Cryptocurrency)

Digital Wealth 5.0คือ?!!!
เส้นทางลัดยกระดับฐานะทางการเงิน!!!
รู้เท่าทัน Bitcoin!!
ป้องกันกลโกง !!!

คริปโตเคอเรนซี่ 360 องศา
รู้ 6 ช่องทางทำเงินใหม่

Blockchainปลี่ยนโลก
เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก


สาลินี ปันยารชุน ขยายงานด้านการศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒน์โนกุล จัดตั้งสถาบันBico Academy รอบรับตลาดธุรกิจการเงินดิจิทัล  เพื่อเน้นการให้ความรู้เเก่นักธุรกิจเเละประชาชน ให้มีความเข้าใจเเละปลอดภัยในการเลือกลงทุน  ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเเละในตลาดสากล ซึ่งจากฐานข้อมูลในสากลมีผู้ที่เข้าใจในระดับ Professional มีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของโลกเท่านั้น

โดยอาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไทยที่คว้ารางวัลนานาชาติสาขาความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน Security และฟินเทค รวมถึงได้ ใบรับรองเกียรติบัตรการันตีคริปโตเคอเรนซี่ expert จากองค์กรสากลเเละเป็นพีธีกรร่วม ญ  ออนไลน์ ผู้เชี่ยวขาญด้านการเงินเเละธุรกิจดิจิทัล

โดยในหลักสูตรนี้จะแบ่งปันด้วยกัน 3 หลักสูตร
1. Digital Wealth 5.0

2. เปิดโลกคริปโต Essential Trade ICO World Class
และมีใบรับรองจากสถาบัน
โดยการสัมมนา เปิดโลกคริปโต
มาเรียนรู้กันก่อนสาย!!

3. Digital Wealth 5.0 “รู้เท่าทันโลกBitcoin”
- คัมภีร์ Bitcoin Blockchain  ICO ตั้งเเต่นับ1
- ลงทุนอย่างไรไม่ถูกหลอก
- รู้ท่าทันBitcoin
- รู้และเข้าใจ คริปโตเคอเรนซี่ คืออะไร
- ทำเงินกับมันได้อย่างไร
- รู้ 6 ช่องทางในการทำเงิน

BICO Academy
สถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ติดตาม BICO Academy
Line@: BICO ACADEMY
Youtube: BICO ACADEMY

ติดต่อสอบถาม
คุณเกด  089-811-1692
อ.สาลินี  090-228-7999

View Tickets
Date
06 Oct 2018 09:00 - 17 Nov 2018 20:00
Add to Calendar
Location
Aloft Bangkok Sukhumvit 11, Khlong Toei Nuea, Watthana, 10, Thailand
View Map

Organized by

Ad bico 01basic eventpop03
BICO ACADEMY

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Ad bico 01basic eventpop03

BICO ACADEMY

Having trouble purchasing ticket? View Help Center