Ad bico 01basic eventpop02

Digital Wealth 5.0 (Blockchain l ICO l Cryptocurrency)

06 October 2018 09:00 - 17 November 2018 20:00

Digital Wealth 5.0คือ?!!!
เส้นทางลัดยกระดับฐานะทางการเงิน!!!
รู้เท่าทัน Bitcoin!!
ป้องกันกลโกง !!!

คริปโตเคอเรนซี่ 360 องศา
รู้ 6 ช่องทางทำเงินใหม่

Blockchainปลี่ยนโลก
เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก


สาลินี ปันยารชุน ขยายงานด้านการศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒน์โนกุล จัดตั้งสถาบันBico Academy รอบรับตลาดธุรกิจการเงินดิจิทัล  เพื่อเน้นการให้ความรู้เเก่นักธุรกิจเเละประชาชน ให้มีความเข้าใจเเละปลอดภัยในการเลือกลงทุน  ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเเละในตลาดสากล ซึ่งจากฐานข้อมูลในสากลมีผู้ที่เข้าใจในระดับ Professional มีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของโลกเท่านั้น

โดยอาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไทยที่คว้ารางวัลนานาชาติสาขาความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน Security และฟินเทค รวมถึงได้ ใบรับรองเกียรติบัตรการันตีคริปโตเคอเรนซี่ expert จากองค์กรสากลเเละเป็นพีธีกรร่วม ญ  ออนไลน์ ผู้เชี่ยวขาญด้านการเงินเเละธุรกิจดิจิทัล

โดยในหลักสูตรนี้จะแบ่งปันด้วยกัน 3 หลักสูตร
1. Digital Wealth 5.0

2. เปิดโลกคริปโต Essential Trade ICO World Class
และมีใบรับรองจากสถาบัน
โดยการสัมมนา เปิดโลกคริปโต
มาเรียนรู้กันก่อนสาย!!

3. Digital Wealth 5.0 “รู้เท่าทันโลกBitcoin”
- คัมภีร์ Bitcoin Blockchain  ICO ตั้งเเต่นับ1
- ลงทุนอย่างไรไม่ถูกหลอก
- รู้ท่าทันBitcoin
- รู้และเข้าใจ คริปโตเคอเรนซี่ คืออะไร
- ทำเงินกับมันได้อย่างไร
- รู้ 6 ช่องทางในการทำเงิน

BICO Academy
สถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ติดตาม BICO Academy
Line@: BICO ACADEMY
Youtube: BICO ACADEMY

ติดต่อสอบถาม
คุณเกด  089-811-1692
อ.สาลินี  090-228-7999


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Ad bico 01basic eventpop03

BICO ACADEMY

06 5052 9450