Education

Digital Wealth 5.0 (Blockchain l ICO l Cryptocurrency)

Ffcd0b81bccf064a51d837a354df7c616d05c26b
Digital Wealth 5.0 (Blockchain l ICO l Cryptocurrency)

Digital Wealth 5.0คือ?!!!
เส้นทางลัดยกระดับฐานะทางการเงิน!!!
รู้เท่าทัน Bitcoin!!
ป้องกันกลโกง !!!

คริปโตเคอเรนซี่ 360 องศา
รู้ 6 ช่องทางทำเงินใหม่

Blockchainปลี่ยนโลก
เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก


สาลินี ปันยารชุน ขยายงานด้านการศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒน์โนกุล จัดตั้งสถาบันBico Academy รอบรับตลาดธุรกิจการเงินดิจิทัล  เพื่อเน้นการให้ความรู้เเก่นักธุรกิจเเละประชาชน ให้มีความเข้าใจเเละปลอดภัยในการเลือกลงทุน  ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเเละในตลาดสากล ซึ่งจากฐานข้อมูลในสากลมีผู้ที่เข้าใจในระดับ Professional มีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของโลกเท่านั้น

โดยอาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไทยที่คว้ารางวัลนานาชาติสาขาความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน Security และฟินเทค รวมถึงได้ ใบรับรองเกียรติบัตรการันตีคริปโตเคอเรนซี่ expert จากองค์กรสากลเเละเป็นพีธีกรร่วม ญ  ออนไลน์ ผู้เชี่ยวขาญด้านการเงินเเละธุรกิจดิจิทัล

โดยในหลักสูตรนี้จะแบ่งปันด้วยกัน 3 หลักสูตร
1. Digital Wealth 5.0

2. เปิดโลกคริปโต Essential Trade ICO World Class
และมีใบรับรองจากสถาบัน
โดยการสัมมนา เปิดโลกคริปโต
มาเรียนรู้กันก่อนสาย!!

3. Digital Wealth 5.0 “รู้เท่าทันโลกBitcoin”
- คัมภีร์ Bitcoin Blockchain  ICO ตั้งเเต่นับ1
- ลงทุนอย่างไรไม่ถูกหลอก
- รู้ท่าทันBitcoin
- รู้และเข้าใจ คริปโตเคอเรนซี่ คืออะไร
- ทำเงินกับมันได้อย่างไร
- รู้ 6 ช่องทางในการทำเงิน

BICO Academy
สถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ติดตาม BICO Academy
Line@: BICO ACADEMY
Youtube: BICO ACADEMY

ติดต่อสอบถาม
คุณเกด  089-811-1692
อ.สาลินี  090-228-7999

Tickets

No Tickets Available

A969adee479280c35fbb465d87e8a2c700550e51
Organized by
BICO ACADEMY