Education

Digital Wealth Essential (Trade l Exchange l Security)

422c478f96ed113454491bdb5b4174026eb03b81
Digital Wealth Essential (Trade l Exchange l Security)

 Digital Wealth Essential
(Trade/Exchange/Security)

การเปิดกระเป๋าคริปโต!!
ทดลองและปฏิบัติการแลกเปลี่ยนจริง!!

การซื้อขายเหรียญ Bitcoin
มารู้จัการ Exchange

เทคนิคการเทรดเบื้องต้นถึงขั้นสูง!!
การเทรดด้วย robot & AI 
จิตวิทยาการเทรด เพื่อความเหนือชั้น

ลงทุนจากร้อยสู่ล้าน!!
ฉีดวัคซีนความรู้ ที่ต้องรู้


สาลินี ปันยารชุน ขยายงานด้านการศึกษาร่วมกับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒน์โนกุล จัดตั้งสถาบันBico Academy รอบรับตลาดธุรกิจการเงินดิจิทัล  เพื่อเน้นการให้ความรู้เเก่นักธุรกิจเเละประชาชน ให้มีความเข้าใจเเละ ปลอดภัยในการเลือกลงทุน  ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเเละในตลาดสากล ซึ่งจากฐานข้อมูลในสากลมีผู้ที่เข้าใจในระดับ Professional มีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของโลกเท่านั้น 

โดยอาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไทยที่คว้ารางวัลนานาชาติสาขาความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน Security และฟินเทค รวมถึงได้ ใบรับรองเกียรติบัตรการันตีคริปโตเคอเรนซี่ expert จากองค์กรสากลเเละเป็นพีธีกรร่วม ญ  ออนไลน์ ผู้เชี่ยวขาญด้านการเงินเเละธุรกิจดิจิทัล

โดยมีหลักสูตร และแนวทางดังต่อไปนี้
-เปิดกระเป๋ษคริปโต
-รับเหรียญ BICO Coin
-ทดลองและปฏิบัติลงสนามจริงแลกเปลี่ยนจริง
-การเปิดบัญชี และการทำ KYCกับ Exchange เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน
-การโอนเงินเข้า Exchange
-การซื้อขายเหรียญ bitcoin ปฏิบัติจริง
-การเทรดเบื้องต้น
-ลงทุนจากร้อยสู่ล้าน
-การ cash out เงินออกจาก Exchange
-การเทรดด้วย robot & AI
-ฉีดวัคซีนความที่ต้องรู้
-จิตวิทยาการเทรดชั้นสูงของผู้ชนะ NLP Wining Trade
-เทคนิคการเทรดขั้นสูง จากปรมจารย์ด้านการเทรด

BICO Academy
สถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ติดตาม BICO Academy
Line@: BICO ACADEMY
Youtube: BICO ACADEMY

ติดต่อสอบถาม
คุณเกด  089-811-1692
อ.สาลินี  090-228-7999

Tickets

No Tickets Available

931c9d5bdf96e89a647917e92b9c3bad49a60b66
Organized by
BICO ACADEMY