ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม 
“งานเปิดตัวโครงการ Business Transformation to Digital Firm เปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล” 
โครงการเพื่อยกระดับ รวมกลยุทธ์ ปฏิวัติองค์กร สู่ธุรกิจที่สำเร็จในยุคดิจิทัล เสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 

🔺พบกับ ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในหัวข้อ Digital Transformation ปรับโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล
🔺 ธุรกิจยุคใหม่ เพิ่มยอดขายด้วย E-Commerce โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการตลาดจาก LAZADA ที่จะช่วยการขายสินค้าออนไลน์ของคุณให้เป็นเรื่องง่าย

🔺ผู้เข้าร่วมงานเปิดตัว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ธุรกิจดิจิทัล เพื่อรับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนกว่า 80,000 บาท


Tickets

No Tickets Available

Logo new 01 png
Organized by
Business Transformation to Digital Firm