Education

SWU OPEN HOUSE 2018 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2561

3d5f7cddd44964279e1badbdc7ecd80b46f1ae05
SWU OPEN HOUSE 2018 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2561

ออกสตาร์ทมุ่งไปที่หมายเดียวกัน!


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาพบปะรุ่นพี่พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงาน “SWU OPEN HOUSE 2018 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2561" โดยปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่จัดอย่างเป็นทางการ ตอบรับจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 4 หมื่นคน! รวมทั้งเตรียมพร้อมสู่ระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2562 ที่กำลังใกล้เข้ามานี้!เตรียมพบกับกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้เพื่อน้องๆ โดยเฉพาะ! :

 • พบกับรุ่นพี่ตัวจริง จากทั้งหมด 16 คณะ 4 วิทยาลัย ที่จะมาให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่น้องๆ สนใจ.. ว่าตลอดหลักสูตรนั้นต้องเรียนในวิชาใด และตอบทุกคำถามที่น้องสงสัยให้กระจ่าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อของน้องๆ
   • คณะแพทยศาสตร์
   • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะกายภาพบำบัด
   • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะพลศึกษา
   • คณะมนุษยศาสตร์
   • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์
   • คณะเศรษฐศาสตร์
   • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
   • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • พบกับกิจกรรม Workshop ทดลองการปฏิบัติและเรียนรู้เบื้องต้นถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ให้สนุกและได้รับความรู้กลับบ้าน
 • ร่วมสะสมสแตมป์จากการร่วมสนุก กับคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลาง พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้าน
 • จับจ่ายซื้อของจากร้านค้ารุ่นพี่นิสิตปักหมุดวางแผนในปฏิทินไว้เลย แล้วพบกัน!

SWU OPEN HOUSE 2018
9-10 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร


เตรียมล่องลอยไปกับยานอวกาศสู่ดวงดาวแห่งความฝันไปด้วยกัน!
ติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวภายในงาน SWU OPEN HOUSE 2018  ได้ผ่านทาง :

MEET&GREET กับรุ่นพี่ในงาน #SWUOPH2018


การลงทะเบียนร่วมงาน #SWUOPH2018


- 1 Account สามารถลงทะเบียนรับบัตรได้ไม่เกิน 10 ใบ -
( บัตรเข้างาน 1 วัน = 1 ใบ )
หากลงทะเบียน 2 วันแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้อีก

สามารถดูบัตรที่ตนเองได้รับผ่านเมนู My Wallet
หรือผ่านอีเมล์ที่จัดส่งให้หลังจากสมัครเสร็จสิ้น

หากต้องการลงทะเบียนให้เพื่อนๆ เพิ่มเติม ขอให้สมัครสมาชิก Event Pop

หรือ Login ผ่าน Facebook Account อื่นๆ

** สำหรับคำถาม "คณะหรือวิทยาลัยใดที่สนใจเข้าศึกษาต่อ?" ที่มีในหน้ากรอกข้อมูลนั้น
เป็นการสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมในวันงาน
โดยในวันงานนั้นน้องๆ สามารถชมคณะอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเลือกหรือทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

Tickets

บัตรเข้างาน #SWUOPH2018 : ศุกร์ 9 พ.ย. 61

สำหรับน้องๆ ที่มาลงทะเบียนไม่ทัน.. สามารถ Walk-in หน้างานได้จ้า! :)

Free
บัตรเข้างาน #SWUOPH2018 : เสาร์ 10 พ.ย. 61

สำหรับน้องๆ ที่มาลงทะเบียนไม่ทัน.. สามารถ Walk-in หน้างานได้จ้า! :)

Free
Edb3aed2c32691968a69752a5d28712449cb0f2e
Organized by
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ