Maximize business 01

Google Analytics : Maximize Online Business Performance

Google Analytics

Maximize Online Business Performance


หากคุณเป็นคนที่ใช้ "เวบไซต์" ในการทำธุรกิจ คุณอาจจะมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ

 • ลูกค้าเข้ามาดูเวบไซต์แล้วทำไมจึงไม่ซื้อสินค้า?
 • ควรปรับแก้เวบไซต์ตรงส่วนไหน ถึงจะปิดการขายได้มาก?
 • โฆษณาช่องทางไหน มีประสิทธิภาพมากที่สุด?
 • ทำอย่างไรจึงจะสามารถลดงบการตลาดที่หมดไปกับโฆษณาที่ไม่มีคุณภาพ?

Google Analytics คือ Tool หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ของคำถามข้างต้นนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกิจบนเวบไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอเพียงคุณรู้วิธีการทำ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในคอร์ส Google Analytics : Maximize Online Business Performance เราได้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มัีประสบการณ์จริงมาให้คำแนะนำ ซึ่งได้แก่ คุณ พงศธร ธนบดีภัทร CEO & Co-founder ของ Refinn (แอพพลิเคชั่นสำหรับเปรียบเทียบข้อมูลในการรีไฟแนนซ์บ้าน) อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรใหญ่ๆหลายแห่ง และ คุณ ศาสตรา รัตตโนภาส Chief Marketing Officer ของ Health at Home Co., Ltd. ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นักการตลาด และผู้ที่สนใจทำการตลาดผ่านเวบไซต์

รายละเอียดคอร์ส

วันที่: วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

เวลา: 10.00 - 16.00 น.

สถานที่: HUBBA Thailand  (เอกมัย ซอย 4)

บัตรราคา: Early Bird 2,900 บาท (ก่อน 23 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น ด่วน! จำนวนจำกัด)

Regular 3,500 บาท

Course Outline

1. Customer Journey Mapping

Customer Journey :

การออกแบบแผนการเดินทางของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าเมื่ออยู่บนเว็บไซต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า

User Experience :

ประสบการณ์ผู้ใช้คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจกดซื้อหรือปิดเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ผู้ใช้ดีคือเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวเอง เทคนิคการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดีที่สุด

2. Optimization Process

Journey Validation :

การตั้งสมมติฐานและวัดผลตอบรับจากการใช้งานจริงตามแผนการเดินทางและกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าแต่ละรูปแบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนของการออกแบบแผนการเดินทางในเว็บไซต์

Optimization Planning :   

การวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยน การเดินทางของกลุ่มเป้าหมายและกระบวนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการซื้อให้สูงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. Google analytics

Google Analytics Overview :

 • Google Analytics Layout - วิธีเรียกใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆใน Google Analytics
 • How Google Analytics works - หลักการทำงานทั้งหมดของ Google Analytics
 • Google Analytics Advance Features - เทคนิคการใช้ Google Analytics ขั้นสูงGoogle Analytics Reporting
 • Real Time Report - หลักการอ่านค่าและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
 • Audience Report - หลักการอ่านค่าและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวกลุ่มผู้เข้าเว็บไซต์และการตั้งกลุ่มเป้าหมายโฆษณาให้ตรงกัน
 • Acquisition Report - หลักการอ่านค่าและวิเคราะห์ช่องทางการเข้าเว็บไซต์ของลูกค้า เพื่อนำไปวัดผลต่อใน Conversion
 • Behaviour Report - การศึกษาและวิเคราะห์ Flow ของลูกค้า Online ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร และมีพฤติกรรมเข้าไปหน้า pageไหนบ้าง ก่อนจะเกิดการซื้อ (Conversion)
 • Conversion Report - การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitor) เป็นลูกค้าที่ชำระเงิน (Paidcustomer) เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณาช่องทางต่างๆ

Tracking Marketing Campaigns and Conversion

 • Configuring Goal Tracking - การตั้งเป้าหมายของเว็บไซต์บน Google Analyticsเพื่อให้ทีมงานสามารถติดตามผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญโฆษณา เพื่อนำไปปรับปรุงแคมเปญให้ไปถึงเป้าหมาย (Reach Goal) สูงสุด
 • Tracking Marketing Campaign using UTM - หลักการสร้างและติด UTM สำหรับการวัดผลความสำเร็จและความนิยมของแคมเปญ พร้อมเทคนิคการตั้ง UTM เพื่อให้ทีมงาน Analyst สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้น
 • Tracking Off-Site Marketing Campaign - หลักการติดตามผลในการลงโฆษณาในเว็บไซต์อื่นๆที่นอกเหนือจาก Google Ads
 • Measuring Custom Campaigns - วิธีการติดตามผลในการลงโฆษณาในช่องทางอื่นๆที่ไม่ได้รองรับ Google Analytics เช่น Line@,Posters และสื่อโฆษณาออฟไลน์

Advance Google Analytics

 • Key Parameters - ตัวแปรต่างๆ ที่ต้องรู้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างละเอียด เช่น Cost Per Lead,Cost Per Retention, AARRR, CustomerAcquisition Cost, Customer Life Time Value
 • Retention Tracking - เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าที่เข้าเว็บซ้ำๆก่อนจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งเหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ลูกค้ามีกระบวนการตัดสินใจนานกว่าจะซื้อแต่ละครั้ง

How to use Google analytics to measure marketing performance?

Workshop ไปพร้อมกับสอนการใช้งาน Google Analytics เพื่อตอบโจทย์ของทีม Marketing และประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาในแต่ละช่องทาง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และปรับต้นทุนการทำโฆษณาในแต่ละช่องทางให้ได้รับผลลัพธ์สูงสุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost Optimization)

4. Tools for digital marketing works

แนะนำเครื่องมืออื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนางาน Digital Marketing

 • User Experience Tools - เครื่องมือที่จำเป็นในการติดตาม (Tracking) ความพึงพอใจของลูกค้า และเทคนิคการรับ feedbackเพื่อหาเหตุผลในแต่ละหน้าที่ลูกค้าไม่ตัดสินใจไปต่อ(drop off) เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณาในแต่ละช่องทาง
 • Monitoring Tools - เครื่องมือขั้นสูงในการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เข้าใช้เว็บไซต์ เช่น เครื่องมืออัดวิดีโอหน้าจอขณะที่ลูกค้าใช้งาน เพื่อหา insight ความต้องการของลูกค้า
 • Usability Testing Method - เครื่องมือขั้นสูงในการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นHeat Map Analysis หรือ Funnel Analysis

เกี่ยวกับผู้สอน

1. พงศธร ธนบดีภัทร
CEO & Co-founder
www.refinn.com
- ที่ปรึกษาทีม Capital Market Innovation ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
- Analyst : Institute of High Performance Computing (ศูนย์วิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ A-STAR)
- วิทยากรหลักสูตร SBA สถาบันพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ศาสตรา รัตตโนภาส

Chief Marketing Officer
Health at Home Co., Ltd.                                                                                       
- ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน

- โส่ย (ทีมผู้จัดงาน) : 099-939-4164    
  academy@hubbathailand.com
- จูน (ฝ่ายบัญชี)

  accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีView Tickets
Date
01 December 2018 at 10:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
HUBBA Thailand ซอย เอกมัย 4 Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

397533 437892106283397 233984954 n
HUBBA Coworking Space

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

Call

0999394164

Having trouble purchasing ticket? View Help Center