วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ (Creativity Day)

Aeaa9b5fde3464807e8c47657c80ec074bd9d247
วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ (Creativity Day)

วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ (CREATIVITY DAY)
วันที่เราจะแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 - 18.30 น.
GMM Livehouse @ 8th Fl. CentralWorld

**ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งด่วน จำนวนจำกัด

11.30 - 12.30    ลงทะเบียน Creativity Talk *ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

12.30 – 13.15    "Work ไร้ Balance การทำงาน กับการใช้ชีวิตสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ มีอยู่จริงเหรอ"

 • คุณสงกรานต์ เศรษฐสมภพ, Chief Executive Officer, Publicis One Thailand
 • คุณธนสรณ์ เจนการกิจ, Executive Creative Director, CJ WORX
 • คุณศิระ ศรีศุภรัตน์, Associate Creative Director, MullenLowe Group
 • คุณศิรวิชช์ ฉัตรชัยกนันท์, Creative Group Head, GREYnJ UNITED
 • สัมภาษณ์โดย คุณภาณุมาศ ทองธนากุล, เจ้าของนามปากกา ‘ใบพัด’

13.15 – 13.45    "Creativity Makes Tech Easy"

 • Norasit Sitivechvichit, Commercial Director, LINE Thailand

13.45 – 14.15    "Share your Stories"

 • Asawin Rojmethatawee, Creative Agency Partner, Facebook Thailand

14.15 - 15.00    "Creativity in Business Disruption"

 • คุณภาวิต จิตรกร, Chief Executive Officer, GMM Grammy
 • คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร, Founder & CEO, Illusion
 • คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์, Chief Executive Officer, Ookbee
 • คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ สายงานดิจิทัลทีวี, บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์)
 • ดำเนินรายการโดย คุณสโรจ เลาหศิริ, Chief Marketing Officer, Rabbit Digital Group

15.00 – 15.30    "Create with Google"

 • Nic Burrows, Digital Strategist, Google Asia Pacific

15.30 - 16.15    "ใต้เตียงโฆษณา"

 • คุณนิธิวดี ปุณณะหิตานนท์, รองผู้อำนวยการฝ่าย สื่อสารการตลาด, ธนาคารกสิกรไทย
 • คุณอัศวิน พานิชวัฒนา, Executive Creative Director, GREYnJ UNITED
 • คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร,           บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์, Creative/Founder, ชูใจ กะ กัลยาณมิตร
 • ดำเนินรายการโดย คุณทสร บุณยเนตร, Creative Director/Head of Content and Digital,      J. Walter Thompson Bangkok และ คุณพีชญา กองจำปา, Executive Producer,  อิสระ

16.15 – 17.00    "สมัยนี้ผู้กำกับมองหาบรีฟแบบไหน"

 • คุณวุฒิศักดิ์ อนรรฆพร, Director, Factory 01
 • คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์, Director
 • ดำเนินรายการโดย คุณธีระพล สุเนต์ตา, Film Director, Suneta House Bangkok

17.00 - 17.45    "เฮ้อ... โฆษณาสมัยนี้"

 • คุณจุรีพร ไทยดำรงค์, Chief Creative Officer, GREYnJ UNITED
 • คุณกรณ์ เทพินทราภิรักษ์, อดีตผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์, Ogilvy & Mather
 • Michael Warr, Director, The Film Factory Ltd.
 • สัมภาษณ์โดย คุณทรงกลด บางยี่ขัน, บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้ง, The Cloud

17.45 - 18.30    "Creativity for Sharing ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ทุกที่"

 • ผอ. พรทิพย์ พงษ์สังข์, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และผู้อำนวยการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด (หน้ากากตรวจภายใน)
 • รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า, อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fast Track Application)
 • คุณธรรณิษร คำใส, Owner, ร้าน risotto (ก๋วยเตี๋ยว มัดแยกน้ำ)
 • คุณณัฐวัฒน์ ปากพลีนอก, นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูชีววิทยา (ภาพวาดระบบหัวใจ The Face Men)
 • สัมภาษณ์โดย คุณทรงกลด บางยี่ขัน, บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้ง, The Cloud


*รายชื่อวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลง


Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
PLANNOVA