Education

1-Day Design Sprint Workshop #2

2969fda0d8372cfc10f383329a5fe2974229a379
1-Day Design Sprint Workshop #2

มาพบกันอีกครั้งในรุ่นที่ 2

ถ้าคุณเคยรู้สึกว่า...

- จะทำสักโครงการนึง ก็รู้สึกว่าเสี่ยง ต้องทุ่มทั้งเงินและเวลา แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหม...
- บางทีก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ตอบโจทย์ลูกค้า...
- ที่เราคุยกันเอง ลูกค้าเราอยากได้ของแบบนี้จริงๆหรอ...
- บางครั้งก็คุยวนไปวนมา ไม่ได้เริ่มทำสักที...

หลักสูตร 1-Day Design sprint workshop 

จะทำให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคของ Design sprint ที่ถูกคิดค้นโดย Google ventures...เพื่อให้คุณเข้าใจปัญหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ก่อนนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...
- คนที่กำลังอยากเริ่มทำ Start up
- UX/UI designer ที่ต้องการปูพื้นฐานแนวความคิดของ Design thinking
- บุคคลคนทั่วไปที่มีความสนใจในกระบวนการคิด, ออกแบบ และ ทดสอบจริงโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

โดยครั้งนี้ Pond Gucode และ ITT Design หล่อๆ จะมาแชร์แนวคิดและหลักปฏิบัติจริงตลอด workshop เพื่อให้คุณ
- ได้ลงมือสร้างของต้นแบบจริง !
- ได้ทดสอบกับผู้ใช้งานจริง !
- นำไปประยุกต์กับงานอื่นๆได้จริง !

บรรยากาศสนุกๆ จาก Workshop ครั้งที่แล้ว


Starting Session- Ice breaking / Self Introduction / Grouping
- Your expectations
- Ground Rules
Sprint Question- Understand the scenario
- Current solutions/ Experts interview
Build Journey- Pick your persona
- Create customer journey + Identify pain points
Ideate Solution- Crazy 8s + Design solution
- Silence Gallery
- CEO choose solution
Prototype + Questionnaire- Prototype team: Build prototype using service design (scene)
- Interview team: Interview script
- Dry run on user testing
User Test- Do user testing + take note
- Inspect finding
Wrap up- Q&A

Tickets

No Tickets Available

Af366b117662d7f72f384757b0d4e26f5b34e9d8
Organized by
GuCode