Jpg20190703 26261 1q8qbo7
Education

งานประชุมเสวนา เรื่อง WHY E-BOOK / E-PUB / E-READER

26 Oct 2018 at 13:00 - 15:00
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานประชุมเสวนาเรื่อง WHY E-BOOK / E-PUB / E-READER

การประชุมเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ E-Pub และทิศทางของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2562 รวมถึงแนะนำเทคโนโลยีเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางความร่วมมือกับผู้ผลิตคอนเทนต์หรือองค์กรต่าง ๆ

งานเสวนา “WHY E-Book / E-Pub / E-Reader”
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องประชุม 2  

เวลา 13.00-15.00 น. 


กำหนดการจัดการประชุมเสวนา
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน/ ร่วมรับประทานอาหารว่าง
13.30 - 13.35 น. กล่าวเปิดงาน โดยพิธีกรของงาน
13.35 - 13.50 น. เรื่อง “WHY E-Book / E-Pub / E- Reader” โดย คุณพัฒนา พิลึกฤาเดช

                        ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
13.50 - 14.05 น. เรื่อง สถิติและทิศทางของหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2562 

                        โดย คุณรวิวร มะหะสิทธิ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14.05 - 14.35 น. เสวนา E-Pub ผ่านมุมมองขององค์กรต่าง ๆ โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้
                        1. คุณวสัน แปงปวนจู ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติ งานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์                          และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                        2. อาจารย์พัฒนชัย รวิวรรณ ตำแหน่งนัก วิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอน                                      วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
14.35 - 14.50 น. แนะนำเทคโนโลยีเครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางความร่วมมือกับผู้ 
                        ผลิตคอนเทนต์ โดย 
คุณพัฒนา พิลึกฤาเดช ตำแหน่งผู้บริหาร                                                      บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

14.50 – 15.00 น. ช่วงถามตอบ Q&A
15.00 น.             ปิดการประชุมเสวนา

Tickets

No Tickets Available

22853078 1538197182882772 5837703210691459922 n
Organize by
บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด