Abcd

Workshop: สอนเขียน Smart Contract เพื่อเข้าใจ Blockchain สำหรับ Developer

Workshop: สอนเขียน Smart Contract เพื่อเข้าใจ Blockchain สำหรับ Developer

ในประเทศไทยยังขาดแคลน Blockchain Devloper ฉะนั้นการเวิร์คช็อปคอร์สนี้ เพื่อเรียนเขียนโค้ด Blockchain เป็นโอกาสเยี่ยมที่ไม่ควรมองข้าม! สิ่งที่ผู้อบรมจะไดŒกลับไปคือประสบการณ แบบ Hands-On กับผูŒเชี่ยวชาญ ดŒาน Blockchain และ Smart Contract พรŒอม Dev จากโจทยเคสจริง เพื่อไปพัฒนาฝีมือและเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับสายอาชีพตนเองด้าน Blockchain developer

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

Developer ที่สนใจอยากเปšน Blockchain Developer แต‹ไม‹อยากเสียเวลา เรียนรู้เองคนเดียว

พื้นฐานของผู้เรียน:

ผู้อบรมต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

สิ่งที่ต้องใช้ในการ Workshop?

 • Laptop ส่วนตัว (Windows / Macintosh / Linux)
 • Software ควรลง Google Chrome 

Workshop date:

SAT 19 JAN 2562  |  9.00 - 17.00 น.
SUN 20 JAN 2562  |  9.00 - 17.00 น.

Course Outline:
Day 1

9.00 - 09.30 : Registration & Mini breakfast session
9.30 - 12.00 Morning Session
 • รู้จักร BlockChain
 • ความแตกต่างระหว่าง Coin และ Token
 • Coin ชนิดต่าง ๆ
 • Token ชนิดต่าง ๆ
 • Smart Contract

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 17.00 Afternoon Session

 • เริ่มต้นเรียนรู้เรื่อง Smart Contract
 • Smart Contract ชนิดต่าง ๆ
 • วิเคราห์ และ เริ่มอ่าน Smart Contract ของ ICO ต่าง ๆ
 • พื้นฐาน Smart Contract
 • Hello World Smart Contract
17.00 - 17.30: Q&A 

Day 2

9.00 - 12.00 Morning Session & Mini breakfast session
 • ERC20 มาสร้างเหรียญของท่านตัวเอง
 • การตรวจสอบ Transection ด้วย Infera Api
 • การตรวจสอบ Transection ด้วย EtherScan Api

  12.00 - 13.00 : Lunch break
  13.00 - 17.00 Afternoon Session 

  • ERC223 
  • สร้าง สินทรัพย์ ดิจิตอล และ Item ในเกมด้วย ERC721 (Crypto Kitty)

   17.00 - 17.30: Q&A 

   วิทยากร:
   Samret Wajanasathian (อาจารย์สำเร็จ วจนะเสถียร)

   Work Experience :
   Lecturer Experience :
   • ICOINIZE 
    CTO / Co-Founder
   • Seitee Pte Ltd
    CTO / Co-Founder
   • หัวข้อ: Smart Contract สำหรับออก ICO 2018
    จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
   • หัวข้อ: อาชีพในอุตสหกรรมเกม 2018
    จัดโดย กระทรวงแรงงานที่เชียงราย

    Payment:

    • Early bird:   7,000 บาท*  
    • ราคาปกติ:     8,000 บาท* 

    *All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารเช้า

    สถานที่:

    📍3Digits Academy สาขา BTS กรุงธนบุรี (3DS INTERACTIVEซ. สาทรเมนชั่น ข้างเสนาเฟส แผนที่ goo.gl/maps/qhbvmX9pX7B2 ห้องสอนใหญ่ 301 (ชั้น 3) 

    การเดินทาง:

    1. รถไฟฟ้า+เดิน: ลงรถไฟฟ้าสถานี BTS กรุงธนบุรี (ทางออก 4) แล้วเดินย้อนกลับมา 5 นาที
    จะผ่านโค้งขวาเดินอีก 5 นาที ก่อนถึงเสนาเฟสให้ข้ามถนน แล้วเข้าในซอยสาธรแมนชั่น 1 เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

    2. รถไฟฟ้า+มอเตอร์ไซค์วิน: ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 2 หน้าอาคารไทยศรี เรียกมอเตอร์ไซค์วินหน้า 7/11 บอกว่าไป ซอยสาธรแมนชั่น 1 ข้างเสนาเฟส เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

    3. รถยนต์: ไม่แนะนำให้เอารถยนต์มา เนื่องจากหน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถ แต่ถ้านำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่ห้างเสนาเฟส ซึ่งบริษัท ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดว่าง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง
    โดยจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท ในกรณีที่ซื้อสินค้า บริการภายในศูนย์ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีประทับตรา SENA fest ณ จุด E-Stamp 4 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

    REMARK:

    • *No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
    • **ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องแจ้งความจำนงโดยระบุใส่เครื่องหมาย  หน้าช่อง 'หัก ณ ที่จ่าย' ในระบบ Event Pop 
     • Has Withholding TAX (ประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย)
     • I would like a TAX Invoice or Receipt (ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ)
    • หากท่านไม่ได้แจ้งความจำนงในระบบ Event Pop ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น

    การขอใบเสนอราคาในนามนิติบุคคล:

    กรุณาส่งคำขอได้ที่  anyanee@3dsinteractive.com หรือ  061-654-9982 (กิฟท์) หากซื้อในนามบุคคลทั่วไป ต้องทำคำร้องผ่านระบบ Event Pop เท่านั้น

    Follow us:    Tickets

    Do you have promotional code for this event?
    Early Bird (บัตรราคาพิเศษ)
    ฿7,000.00
    Available until 14 December 2018 16:30
    General Type (ราคาปกติ)
    ฿8,000.00
    Available until 17 January 2019 00:00

    *All Prices exclude VAT

    *Some fees may be applied

    Need Help?
    Call : 062-593-2224
    Mon - Fri 10.00 - 18.00
    Email :  pop@eventpop.me
    Line : @eventpop
    Payment We Accept Required Attendee Information
    Icon full name

    Full Name

    Icon phone number

    Phone Number

    Icon email

    E-mail

    Icon specific info

    Event Specific Information

    Ticket Available In
    Icn tix email

    Email

    Icn tix app

    App

    Icn tix print

    Printable PDF

    3digits logo

    3DS Interactive Co.,Ltd.

    248 Krungthonburi road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok Thailand 10600