43951173 337926866976059 6271823846223904768 n
โครงการ : เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.7
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

- จุดประสงค์ -
เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ โดยการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

- ช่วงเวลาทำกิจกรรม -
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 06.30 – 20.00 น.)

- นัดหมาย -
เดินทางไปกับรถบัส : พบกันที่ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า (บริเวณ ตู้ ATM กรุงศรี) เวลา 06.30 น. พร้อมลงทะเบียน
เดินทางไปเอง : พบกันที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม เวลา 09.30 น. พร้อมลงทะเบียน

- ค่าใช้จ่าย -
เดินทางไปกับรถบัส : คนละ 590 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง : คนละ 400 บาท 

- สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย-
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม (เฉพาะไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา
5. เกียรติบัตรกิจกรรม

- การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม -
1. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม
3. ยารักษาโรคประจำตัว

- กำหนดการ -
06.30 - 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 - 09.00 เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
09.00 - 09.30 ถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฯ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา
09.30 - 10.00 รับฟังความรู้เกี่ยวกับความสำคัญป่าเลน จากผู้ใหญ่แดง
10.00 - 12.00 ลงปลูกกล้าไม้ กับกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”
12.00 - 13.00 ทำความสะอาดร่างกาย และพักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 13.30 สรุปกิจกรรม "สร้างป่า อาสามาลุยเลน"
13.30 - 14.00 ผ่อนคลายตามอัธยาศัยบริเวณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
14.00 - 15.30 ไหว้พระขอพรหลวงพ่อนิลมณี ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
15.30 - 18.00 เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และรับประธานอาหารเย็นตามอัธยาศัยจ้า
18.00 - 20.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


- หมายเหตุ -
กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo asa transparent

อาสามาด้วยกัน

อาสามาด้วยกัน กลุ่มอาสาท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ เพราะเราเชื่อว่า พลังของการทำอาสา จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น รู้จักเรามากขึ้นได้ที่ Facebook.com/asa.kreate


Need Help?

Visit Help Center