851k

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3

Warning: Intermediate container skill was required, or Workshop: Docker Zero to Hero course only.

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 3 สอนการ Deploy Docker บน Kubernetes แชร์ประสบการณ์จาก Case study จริง บน Production ของ Application ระดับประเทศ

เป็นเวิร์คช็อปต่อยอดจาก Workshop: Docker Zero to Hero รุ่น 3 สู่ K8S เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน! 

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือเคยเรียน Workshop: Docker Zero to Hero แนะนำให้ลง Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3 เพื่อความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้าน Dev ให้เพิ่มยิ่งขึ้น

Workshop date:

SAT  24 November 2561  |  9.00 - 17.30 น.
SUN 25 November 2561  |  9.00 - 17.30 น. 

Prerequisite:

 • Intermediate container skill was required | สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่าน Workshop: Docker Zero to Hero แล้ว
 • Intermediate understand for docker/compose and container concept
 • Windows 10 (64 bit) / Mac OSX (64 Bit) with memory 8 GB
 • Google Cloud Account (Free for 300$) or other Cloud / Bare Material
 • LINE Account
 • Basic understand for network/load balance concept
 • Tool for editor (atom etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Internet for download / upload image

Lab Resource:
• Repository for lab

• Software in lab

Course Outline:
Day1 

9.00 - 09.30 : Registration
9.30 - 12.00 Morning Session

• Container concept (Recap)
• Introduction to Kubernetes
• System Architecture

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 Afternoon Session
• Fundamental of Kubernetes                
     - Pods, Container and Services
     - Daemon Sets and Replication Controller (RC)    
     - Deployment/Replica-Set (RS) and Rolling update

15.00 - 15.15 : Break
     - Resource Management and Horizontal Pods Autoscaling (HPA)
     - Map and Secret
     - Jobs and Cron Jobs
     - Debug Log and Monitoring

17.00 - 17.30: Q&A 

Day2 

9.00 - 09.30 Morning Session

• Fundamental of Kubernetes o ConfigMap Secret    
     - ConfigMap Secret
     - Job and CronJob
     - Log and Monitoring
• Ingress Networking
• Kubernetes in real world
     - Cluster Setup for Bare Metal

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 Afternoon Session
• Kubernetes in real world (Con't)    
     - Orchestrator Assignment    
             ✓ nodeSelector
             ✓ Interlude
             ✓ Affinity    
             ✓ Taints/Tolerations

15.00 - 15.15 : Break

• Stateful application deployment
     - Consideration and Awareness
     - Persistent Volumes
     - StatefulSets

17.00 - 17.30: Q&A 

วิทยากร: 
Praparn Luengphoonlap (อาจารย์ ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO
  Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer 
  Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero #1
 • Workshop: Docker From Zero to Hero #2
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes on 8
 • Thai Open Stack Bangkok 2016

Payment:

*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างยามบ่ายแล้วสถานที่:📍3Digits Academy สาขา BTS กรุงธนบุรี (3DS INTERACTIVEซ. สาทรเมนชั่น ข้างเสนาเฟส แผนที่ goo.gl/maps/qhbvmX9pX7B2 ห้องสอนใหญ่ 301 (ชั้น 3) 

การเดินทาง:

1. รถไฟฟ้า+เดิน: ลงรถไฟฟ้าสถานี BTS กรุงธนบุรี (ทางออก 4) แล้วเดินย้อนกลับมา 5 นาที จะผ่านโค้งขวาเดินอีก 5 นาที ก่อนถึงเสนาเฟสให้ข้ามถนน แล้วเข้าในซอยสาธรแมนชั่น 1 เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

2. รถไฟฟ้า+มอเตอร์ไซค์วิน: ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 2 หน้าอาคารไทยศรี เรียกมอเตอร์ไซค์วินหน้า 7/11 บอกว่าไป ซอยสาธรแมนชั่น 1 ข้างเสนาเฟส เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

3. รถยนต์: ไม่แนะนำให้เอารถยนต์มา เนื่องจากหน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถ แต่ถ้านำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่ห้างเสนาเฟส ซึ่งบริษัท ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดว่าง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง
โดยจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท ในกรณีที่ซื้อสินค้า บริการภายในศูนย์ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีประทับตรา SENA fest ณ จุด E-Stamp 4 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

การขอใบเสนอราคาในนามนิติบุคคล:

1. สามารถทำคำขอผ่านระบบ Event Pop โดยเลือก "ประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย" (15 นาทีทำการ)
2. หรือ ท่านสามารถกส่งคำขอได้ที่  anyanee@3dsinteractive.com (2 วันทำการ)

REMARK:

 • *No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
 • **ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องแจ้งความจำนงโดยระบุใส่เครื่องหมาย  หน้าช่อง 'หัก ณ ที่จ่าย' ในระบบ Event Pop 
  • Request for Withholding TAX (ประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • I would like a TAX Invoice or Receipt (ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ)
 • หากท่านไม่ได้แจ้งความจำนงในระบบ Event Pop ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น
 • หากซื้อในนามบุคคลทั่วไป ต้องทำคำร้องผ่านระบบ Event Pop เท่านั้น
Follow us:

View Tickets
Date
24 Nov 2018 09:00 - 25 Nov 2018 17:30
Add to Calendar
Location
3DS INTERACTIVE CO., LTD., Klongthonsai, Klongsarn, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

3digits logo
3DS Interactive Co.,Ltd.
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

General Type (ราคาปกติ)
฿5,122.00
SOLD OUT

*All Prices exclude VAT


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
3digits logo

3DS Interactive Co.,Ltd.

Call

+661-654-9982

Facebook

facebook.com/3DigitsAcademy

E-mail

Anyanee@3dsinteractive.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center